Potpisan Memorandum o saradnji sa lokalnim ombudsmanom grada Kraljeva

U petak 22. marta 2024. godine potpisan je Memorandum o saradnji između lokalnog ombudsmana grada Kraljeva i SOS Dečijeg sela Kraljevo. Potpisivanje je upriličeno u prostorijama SOS Dečijeg sela Kraljevo, a memorandum su potpisale Ksenija Gočanin, lokalna ombudsmanka grada Kraljeva i Biljana Zorić Dimić, direktorka SOS Dečijeg sela Kraljevo. Cilj saradnje jeste da doprinese najboljem interesu dece koja žive na teritoriji grada Kraljeva.

Ovim se obezbeđuje unapređenje međusobne saradnje i dugoročno doprinosi poboljšanju položaja dece u Kraljevu. Takođe, saradnjom i sinergijom rada organizacija civilnog društva i nezavisnih institucija za zaštitu prava deteta, a uz punu primenu Konvencije o pravima deteta, dečija prava se ostvaruju, štite i unaređuju. Ovo je ključan razlog zbog kojeg je neophodna bliska saradnja organizacija civilnog društva i nezavisnih institucija.

Planirano je da se u narednom vremenskom periodu realizuju različite aktivnosti i inicijative, a sve one će doprineti unapređivanju, ostvarivanju i zaštiti prava deteta.

 

Povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji, Biljana Zorić Dimić, direktorka SOS Dečijeg sela Kraljevo je izjavila: 

  • Kao najviši imperativ, SOS Dečije selo Kraljevo u svom skoro dve decenije dugom radu poštuje i uvažava dečija prava. Svakodnevno, realizujemo brojne aktivnosti koje podstiču unapređenje znanja i veština, pogotovo onih koja se odnose na poznavanje dečijih prava. Trudimo se da dece i mladi poznaju prava koja imaju, da izgrade samopouzdanje, unaprede sliku o sebi i pripreme se za samostalan život. Ovaj vid saradnje će doprineti da na jedan inovativniji način upoznamo decu i mlade o tome šta je zaštitnik prava građana, na koji način oni mogu da se obrate instituciji Lokalnog ombudsmana, a ujedno da dodatno informišemo i podignemo svest kod dece i mladih iz svih naših programa o mehanizmima zaštite svojih prava. Ovo svakako doprinosi unapređenju slike o sebi i povećanja doživljaja sigurnosti.

Ksenija Gočanin, lokalna ombudsmanka grada Kraljeva izjavila je:

  • Institucija lokalnog ombudsmana u skladu sa odlukom o lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva deluje uvek pridržavajući se latinske maksime ,,Praestat cautela quam medela“  – bolje sprečiti nego lečiti. SOS Dečije selo Kraljevo svoje aktivnosti, naročito iz oblasti socijalne zaštite, preduzima preventivno. Institucija lokalnog ombudsmana pruža podršku i sarađivaće sa SOS Dečijim selom Kraljevo u realizaciji svih njihovih aktivnosti, radionica, okruglih stolova i drugih aktivnosti sa mladima u cilju njihovog osnaživanja, a naročito sa mladima koji izlaze iz hraniteljskih porodica. Podržavaćemo i sarađivaćemo u njihovom edukovanju i informisanju o spektru prava, kao i institucijama pred kojima mogu da ih realizuju, kao i modalitetima njihove zaštite ukoliko eventualno budu povređena.

 

Jelena Milivojević, lokalna ombudsmanka grada Kragujevca: Velika mi je čast i zadovoljstvo da kao predstavnik grada Kragujevca i predstavljajući instituciju lokalnog ombudsmana prisustvujem potpisivanju sporazuma između lokalnog ombudsmana grada Kraljeva i SOS Dečijeg sela Kraljevo. Naše prisustvo je rezultat uspostavljene saradnje koje imamo sa gospođom Ksenijom Gočanin i SOS Dečijim selom Kraljevo. Smatramo da je ovakav sporazum veoma značajan za lokalnog ombudsmana grada Kraljeva, ali i šire, i tu smo da svaku dalju akciju podržimo.

 

Ana Vučković Miletić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac: ,,SOS Dečije selo Kraljevo i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac već dug niz godina uspešno sarađuju. Zajednički podržavamo mlade koji napuštaju hraniteljske porodice u njihovom procesu osamostaljivanja, a proces će sada biti dodatno ojačan podrškom lokalnog ombudsmana“.