POSVEĆENOST – PRVA ASOCIJACIJA NA RAD FONDACIJE SOS DEČIJA SELA SRBIJA

Naša koleginica Milica Mitrović, Tim lider Centra za podršku porodici „Putokaz” bila je gost predavač studentima treće godine, departmana za socijalnu politiku i socijalni rad, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Nišu.

Tokom predavanja Milica je predstavila rad Fondacije SOS Dečija sela Srbija, prezentujući studentima sve naše programe i projekte, sa posebnim akcentom na rad Centra za podršku porodici „Putokaz” u Nišu. Veliko interesovanje vladalo je za načine na koje Centar pruža podršku korisnicima.

Milicino iskustvo u radu sa porodicama u riziku bilo je i te kako korisno studentima, pa ni pitanja nisu izostala.

„Uključivanje praktičara u nastavu vežbi već je postala, mogu reći, tradicija Departmana za socijalnu politiku i socijalni rad Filozofskog fakulteta u Nišu. Saradnja sa organizacijama iz nevladinog sektora je prilika da se podsetimo i naglasimo da se socijalni rad i uopšte podrška ne odvijaju samo u ustanovama socijalne zaštite. U okviru predmeta Socijalni rad u zajednici želeli smo da studentima i studentkinjama predstavimo značaj lokanih usluga iz ugla onih koji te usluge pružaju i koji su u svakodnevnom kontaktu sa korisnicima. U današnjem predavanju Milice Mitrović želeli smo da studenti i studentkinje saznaju više o višestrukim pozitivnim efektima koje ima rad u zajednici, odnosno rad koji se odvija u prostoru u kom porodice žive, i da ukažemo na značaj preventivnog rada sa porodicama. Aktivno uključivanje studenata i studentkinja u razgovor sa Milicom nam podvrđuje da smo u tome uspeli. Zahvaljujemo se Fondaciji SOS Dečija sela Srbija i Centru za podršku porodici „Putokaz” što su saradnici našeg Departmana od njegovog osnivanja,” – rekla je Ljiljana Skrobić, asistentkinja na Departmanu za socijalnu politiku i socijalni rad nakon predavanja.

Studenti su dobili priliku i da iskažu svoje stavove o radu Centra za podršku porodici „Putokaz” i Fondacije SOS Dečija sela Srbija. Na pitanje: „Koja reč je vaša prva asocijacija na Programe jačanja porodica?” većina studenata odgovorila je – POSVEĆENOST.