Pomogli smo Vesni da se izbori sa zavisnošću i sačuva svoju porodicu

Vesna iz Obrenovca, koja ima četvoro dece, više puta je zajedno sa svojim suprugom bezuspešno pokušavala da se izleči od alkoholizma. Zbog ovog problema, kao i zbog sumnje da članovi njene porodice trpe nasilje, Centar za socijalni rad uputio ju je na Centar za podršku porodici Obrenovac. Iako otac dece nije želeo da sarađuje, Vesna je svakodnevno dolazila u naš Centar na savetodavne razgovore, sa željom da reši svoj problem i spreči izdvajanje dece. Naš saradnik porodice, zajedno sa Vesnom, napravio je plan za poboljšanje kvaliteta njihovog života koji je podrazumevao lečenje na Klinici za bolesti zavisnosti i redovne savetodavne razgovore. Pored toga, on ju je vodio na razgovore kod psihijatra kako bi joj pružio podršku, ne zaboravljajući pri tom i njenu decu. Zajedno su radili na prepoznavanju njenih jakih strana i osnaživanju samopouzdanja, čime je stvoren odnos poverenja.

Belarus_CV-Borovljani_Katerina-Ilievska_985 (1)

Kako je Vesna po prvi put doživela da je posmatraju kao osobu, a ne kao “alkoholičara”, to joj je pružalo dodatnu snagu i motivaciju za odvikavanje od alkohola. Njeno lečenje je završeno, a zahvaljujući uspešno sprovedenom planu jačanja porodice, deca su ostala sa roditeljima. Njena najstarija kćerka je položila razred sa dobrim uspehom, a mlađi sin je dobio pohvale za svoj uspeh.