Pomogli smo samohranoj majci da pobedi zavisnost od alkohola i bori se za bolju budućnost svoje četvoro dece

Borba sa zavisnošću od psiho-aktivnih supstanci je jako duga i teška. Naš Centar za podršku porodici Obrenovac pomogao je samohranoj majci četvoro dece da pobedi ovu zavisnost i da sebi i svojoj deci obezbedi nadu za bolju budućnost. Sa  njenom zavisnošću od alkohola borili smo se od 2017.godine. Naše kolege iz Centra za podršku porodici Obrenovac, zajedno sa ovom majkom su redovno posećivale Institut za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Obrenovac i motivisali je da apstinira. Podršku su pružali i zaposleni u Centru za socijalni rad Obrenovac. Nakon dugotrajne borbe, zahvaljujući konstantnoj podršci, izbegnut je rizik od izdvajanja dece iz porodice. Majci je takodje pružena podrška pri zapošljavanju. Tako je polovinom 2018. dobila stalno zaposlenje u fabrici u Obrenovcu. Ovo je za nju predstavljalo više od zaposlenja – značilo je mogućnost da ostane zajedno sa svojih četvoro dece i da im pruži dovoljno pažnje, brige i podrške.