Podrška zajednice porodicama u riziku

„Podrška zajednice porodicama u riziku“- u okviru projekta ,,Pružanje lokalno zasnovanih usluga ranjivim i marginalizovanim društvenim grupama“

Projekat ,,Pružanje lokalno zasnovanih usluga ranjivim i marginalizovanim društvenim grupama“ implementira Fondacija SOS Dečijih sela Srbija, u saradnji sa lokalnim (Grad Niš, Centar za socijalni rad Niš, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Niš) i inostranim partnerima (SOS Dečija sela Holandija, SOS Dečija sela Bugarska), na teritoriji Grada Niša. Projekat ce trajati do kraja novembra 2015. godine., dvogodišnje finansiranje obezbeđeno je iz sredstava EU.

Projekat je fokusiran na preventivni rad sa porodicama u riziku od izdvajanja dece. Kroz Centar za podršku porodici „Putokaz“, koji je glavna komponenta ovog projekta, obezbedjene su različite usluge za korisnike projekta– individualni i grupni rad sa porodicama, edukacije, klubovi za roditelje i za mlade, pomoć u učenju, podrška u obrazovanju i zapošljavanju itd.
Centar za podršku porodici „Putokaz“ otvoren je u aprilu 2014., u Ulici Svetozara Markovića broj 1/2. Telefon: 018 510 238.
Do sada je usluge Centra za podršku porodice koristilo preko 30 porodica, planirano je da projekat obuhvati 100 porodica.

U okviru Projekta do sada je realizovano i šest edukacija i jedno studijsko putovanje, za preko 60 stručnih radnika, radi podizanja profesionalnih kompetencija i kvaliteta usluga socijalne zaštite u radu sa decom i sa porodicama u Nišu.

Uzroci porodične disfunkcionalnosti često su kombinovani i dugotrajni i zahtevaju sistemsku, kontinuiranu podršku u cilju prevazilaženja kriza i podizanja roditeljskih kompetencija.

Sa ciljem aktiviranja mreže podrške u lokalnoj zajednici i ukazivanja na značaj osnaživanja porodica u riziku, Fondacija SOS Dečijih sela Srbija, u saradnji sa SOS Dečijim selima Holandije, organizovala je obuku „Podrška zajednice porodicama u riziku“ od 29.9.- 1.10.2014. u Nišu. Na obuci su učestvovali predstavnici različitih institucija i organizacija Grada Niša, iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, nevladinog sektora…

Obuku su vodile Anja de Boer, iz SOS Decijih sela Holandija, Elsa Osmani i Marija Dančeva, iz Međunarodne organizacije SOS Dečijih sela.

Pogledajte prilog lokalne televizije na linku ispod.

logo projekta cirilica