PODRŠKA PORODICI PODRŠKA DECI

Tribina pod nazivom „Podrška porodici podrška deci“ održana je u Obrenovcu, dana 18.02.2015.godine u organizaciji Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine iz Beograda i Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

5
Ciljevi tribine su bili ukazivanje na značaj podrške biološkoj porodici i afirmisanje vrednosti života, odgajanja i vaspitanja deteta u porodici; razmenjivanje iskustava, potreba, predloga i inicijativa lokalnih zajednica u procesu oporavka od poplava i ojačavanje i povezivanje lokalne zajednice u podršci porodici. Skup je otvorio predstavnik lokalne samouprave, većnik za socijalnu i dečiju zaštitu na teritoriji opštine Obrenovac, dr Nenad Bjelica. Predstavnik lokalne samouprave je istakao Fondaciju SOS Dečija sela Srbija kao jednu od retkih organizacija koja je ispunila sva obećanja, koja ozbiljno i temeljito radi sa najugroženijima i ima odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom. Bjelica je izneo i potrebu stanovništva opštine Obrenovac da se nastavi rad sa ugroženim porodicama i decom , jer kako i sam kaže Opština Obrenovac će završiti popravku kuća ali da će „popravka“ ljudskih duša i trauma trajati mnogo duže, kao i da se njome retko ko bavi. Predstavnici tri sistema (obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite) su, iz svog ugla rada, govorili o uticaju poplava na porodicu, kao i značaju pružanja podrške.

1
Ispred zdravstvenog sistema, Dom zdravlja Obrenovac, govorio je psiholog Života Veljković o uticaju poplava na zdravlje i funkcionalnost dece i porodica istakavši važnost rada sa porodicama. Ispred Centra za socijalni rad, socijalna radnica Jelena Goljić je govorila o značaju socijalnog rada za podršku porodici / deci u lokalnoj zajednici i ingerencijama centra. Obrazovni sistem u Obrenovcu je predstavila psiholog Biljana Stefanović, koja je govorila o značaju uključivanja roditelja u rad sa decom. Predstavnici sva tri sistema, zdravstvenog, socijalne zaštite i obrazovnog, uslugu podrške porodici vide kao vrlo značajnu i važnu u oporavku porodica i dece.

23
Za sam kraj pružaoci usluga podrške porodici u Obrenovcu – Fondacije SOS Dečija sela i Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine su predstavili svoje rezultate, način rada i dobru saradnju na terenu koja se međusobno nadopunjuje.
Mila Vuković Jovanović je ispred Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine govorila o primeru rada sa porodicama i načinu dolaska do same usluge. Fondacija SOS Dečija sela Srbija je iznela svoje programe podrške porodicama, deci i mladima, dosadašnje rezultate a naročito istakla razvoj projekta „Humanitarna pomoć žrtvama poplava u Srbiji- Siguran svet za decu“ koji je do sada kroz svoje aktivnosti pomogao 1.659 dece, kroz 5.290 usluga, 375 roditelja i 783 usluge za porodice. Projekat Hitne pomći trenutno radi na proširivanju usluga na porodice u kolektivnom smeštaju u kasarni u Obrenovcu, gde su potrebe za podrškom velike i uključuju hranu za bebe, pelene, sredstva za higijenu, odeću, obuću, školski pribor, posteljinu, nameštaj za opremanje kuća povratnika u svoje domove.

4
Dve porodice, direktni korisnici usluga, su na trbini iznele svoja iskustva i značaj podrške koju su dobile, u situaciji nakon poplave.
Diskusija je vrlo otvoreno pozivala sve učesnike da govore o potrebama stanovništva pogođenom poplavom i uslugama koje izlaze u susret istima. Kristina Šustić i Srđan Ranković su u ime korisnika kolektivnog smeštaja u kasarni u Obrenovcu pohvalili podršku koju je Fondacija pružila kroz rad sa porodicama, materijalnu podršku (u paketima hrane i higijene), rad sa decom, Super autobus tima ali i podvukli velike potrebe korisnika za kontinuiranom daljom podrškom.
Otvorenost ovog stručnog skupa za sve relevantne strane koje se bave podrškom porodici kao i za same korisnike usluge podrške porodici, rezultirao je vrlo dobrim odzivom, prisustvovalo je ukupno oko 50 učesnika (profesionalci iz različitih sektora, socijalne zaštite, zdravlja i prosvete, različitih organizacija civilnog društva i porodice). Zaključak je da su aktivnosti koje Fondacija realizuje kroz aktivnosti projekta „Humanitarna pomoć žrtvama poplava u Srbiji- Siguran svet za decu“ neophodne ovoj sredini i da se ovakva okupljanja stanovništva i profesionalaca trebaju nadalje organizovati u cilju prepoznavanja potreba, pružanja što sveobuhvatnije podrške i umrežavanja svih relevantnih strana za porodicu.
Prostor za održavanjem tribine je ustupio Sportski Kulturni Centar Obrenovca, čiji je prostor renoviran zahvaljujući podršci organizacije Save the Children.
Naš humanitarni broj za pomoć ugroženim porodicama i deci je 6323.