PODRŠKA PORODICI KADA JE NAJPOTREBNIJE

U okviru porjekta „Osnaživanje mladih romskih porodica“, imamo priliku da se upoznamo sa velikim brojem mladih sa opštine Zemun. Radeći sa njima u okviru našeg Centra za podršku porodici, neretko se desi da nam kroz razgovor predoče kako u svojoj porodici ili najbližoj okolini imaju nekog kome je potrebna pomoć i podrška nalik onoj koju i sami dobijaju.

Tako smo jednoga dana, na molbu naše korisnice Marte, obišli porodicu Vasiljević u nehigijenskom naselju u Zemunu. Ova devetočlana porodica, koju čine otac, majka i sedam devojčica, živi u staroj, trošnoj kućici u veoma oskudnim uslovima. Izdržavaju se od socijalnih davanja, a otac dodatne prihode obezbeđuje sakupljanjem sekundarnih sirovina. Situacija u kojoj ova porodica živi bila je evidentno nezavidna, ali su roditelji za nas imali samo jednu molbu – bila im je neophodna pomoć oko regulisanja pravnog statusa jedne od devojčica.

Hana je rođena u Nemačkoj, ali njeno rođenje nije nigde evidentirano, što je značilo da nema pravni identitet. Roditelji, iako puni ljubavi i topline za svoju decu, nisu uspeli svojim snagama da reše ovaj problem. Kako se Hani približavalo vreme za predškolsko, a potom i polazak u školu roditelji su postali dodatno zabrinuti. Njihova želja bila je da se Hana redovno školuje.

Komplikovane međunarodne procedure bile su im veoma zbunjujuće, konstantno im otežavajući rešavanje Haninog pravnog statusa. I pored toga, uspevali su da pronađu načine da se obrate za pomoć različitim organizacijama, ali je na žalost, većina njih nudila podršku samo u rešavanju dela problema, dok je značajan deo i dalje bio na samoj porodici. U slučaju porodice Vasiljević ovo je bio „preveliki zalogaj“. Angažovanje i redovne posete našeg tima predstavljale su polaznu osnovu za trajno rešenje Haninog pravnog statusa.

Na tom putu bilo je potrebno uključiti više nevladinih organizacija i udruženja, detaljno se informisati o proceduramo kod nadležnih državnih institucija, pribaviti dokumentaciju, obezbediti materijalna sredstva za takse i prevode sudskog tumača za nemački jezik. Pokazalo se da je zaista veliki izazov savladati sve administrativne izazove, ali uspeli smo da pripremimo neophodnu dokumentaciju i pošaljeno je jednoj od uključenih organizacija na dalju obradu.

Saradnja porodice i podrška koju smo im pružili u rešavanju ovog za njih važnog pitanja, doprineli su da se reguliše pravni status male Hane. Roditelji kažu da je pomoć koju su dobili od našeg tima ono što im je godinama nedostajalo, ali da je savetodavni rad za njih bio jednako važan kao i konkretne akcije koje smo sprovodili. Naime, tokom redovnih poseta trudili smo se da roditelje osnažimo u njihovoj ulozi, kroz razgovor ih edukujući o svim dečijim razvojnim potrebama. Zajednički smo tragali za nekim novim, potencijalnim izvorima prihoda kako bi se i ekonomski osnažili.

Sa velikim zadovoljstvom i danas svraćamo u dom porodice Vasiljević. Mala Hana priprema se za polazak u predškolsko, a njene sestre kažu da im pomalo dosađuje svojom znatiželjom i pitanjima o tome kako je u školi. Ipak, svi se veoma radujemo danu kada će Hana po prvi put sesti u školsku klupu.

 

 

Napomena: U cilju očuvanja indentiteta, imena članova porodica su promenjena.