Podrška na putu izlečenja

Majka četvoro dece, Vesna, nekoliko puta je pokušala da se, zajedno sa svojim mužem, izleči od alkoholizma. Zbog ovog problema i sumnje da članovi ove porodice trpe nasilje, Centar za socijalni rad ih je uputio na naš Centar za podršku porodici.

Iako otac dece nije želeo da sarađuje, Vesna je pokazala dobru volju da reši problem i spreči izdvajanje dece iz porodice, i svakodnevno je dolazila u Centar i dobijala savetodavnu podršku.

Zajedno sa savetnikom porodice, sačinila je porodični plan za unapređenje kvaliteta života, koji je uključio i lečenje na Klinici za bolesti zavisnosti i redovno savetovanje. Pored toga, Vesna je uključena u tretman psihijatra, a adekvatna podrška je pružena i njenoj deci. Zajedno su radili na prepoznavanju njenih snaga, jačanju samopouzdanja i odnosa poverenja. Po prvi put, Vesna je osetila da je tretirana kao osoba a ne kao
,,alkoholičarka,“ što joj je dalo dodatnu snagu i motivaciju da prestane da pije.

Uspela je da završi lečenje, njena deca su, uz podršku našeg Centra, ostala da žive sa svojim roditeljima. Najstarija kćerka je godinu završila sa dobrim uspehom, a mlađi sin je dobio pohvalu za školska postignuća.