PODRŠKA KOMPANIJE PEPCO DEČIJEM SELU U KRALJEVU

SOS Dečije selo Кraljevo jedan je od programa SOS Dečija sela Srbije, čiji je osnovni cilj da deci bez roditeljskog staranja pruži kvalitetnu brigu i mogućnost da odrastu u uslovima koji su slični porodičnom okruženju, imajući u vidu i poštujući individualne potrebe svakog deteta.

Dečije selo Kraljevo predstavlja jedinstven koncept brige o deci i mladima bez roditeljskog staranja, u kome deci i mladima o kojima roditelji iz bilo kog razloga nisu mogli da se staraju, pružamo dom u kome rastu u toploj porodičnoj atmosferi, uz ljubav, poštovanje i sigurnost, ali i negovanje njihovih kulturnih i verskih nasleđa. U podržavajućem ambijentu deca i mladi dobijaju priliku da izraze svoje individualne sposobnosti, prepoznaju interese i talente, i da ih neguju. Naš osnovni cilj je da deca postanu samostalni i nezavisni ljudi, uvaženi članovi lokalne zajednice i društva u celini.

Već više od 15 godina nastojimo da deci i mladima pružimo dobre, kvalitetne uslove za sigurno i srećno odrastanje, osiguravamo da steknu obrazovanje, zaposlenje i da se osamostale. U tome nam veliku podršku pružaju donatori – kompanije i pojedinci, bez čije pomoći naš rad ne bi bio jednako uspešan. U korišćenju sredstava smo maksimalno transparentni, u šta su svi naši donatori imali priliku da se uvere. Upravo zahvaljujući domaćinskom pristupu radu i značajnim rezultatima donatori se odlučuju da nas kontinuirano podrže iz godine u godinu na čemu smo im beskrajno zahvalni.

Jedna od kompanija koja je prepoznala rad naše organizacije kao važan za društvo u celini jeste i Pepco. Saradnja sa Pepcom doprinela je da se naprave značajne promene u našem SOS Dečijem selu Kraljevo i da se obezbede bolji uslovi života kako dece i mladih tako i hranitelja.

Donacija kompanije Pepco, u iznosu od 23.400 eura utrošena je za rekonstrukciju dečijeg igrališta u dvorištu Dečijeg sela. Izvršena je efikasnija i ekonomičnija organizacija sadržaja igrališta, postavljene su potpuno nove ili su kompletno obnovljene postojeće sprave, prilagođene naročito mlađem uzrastu, ali i razvojnim potrebama dece (više penjalica i sprava za adekvatan fizički razvoj dece). Oko sprava je postavljena adekvana podloga, a sve u skladu sa najnovijim bezbednosnim standardimam i na osnovu stručnog elaborata. Kako bi sve bilo maksimalno bezbedno izvršena je i sertifikacija, u skladu sa zakonom.

Većina dece u Dečijem selu Kraljevo je nižeg školskog uzrasta i svoje slobodno vreme uglavnom provode na igralištu. Vest da će dobiti nove spravice za igru veoma ih je obradovala. Nestrpljivo su čekali završetak radova.

Kada je igralište „pušteno u rad“ osluškivali smo komentare mališana.

„Meni je najbolja ona šarena igračka za četvoro, tu možemo brzo da se ljuljamo!“ – rekla je Marta*. „Prvo ćemo da probamo crvenu klackalicu! Кlackaćemo se ceo dan!“ – rekli su Jeca, Mare i Vita*.  „Tobogan je najbolji!“ kaže Renata*. Marini* se najviše dopada klackalica koja se sama klacka, kao neki konjić! „Mogu da budem sama, a mogu i sa drugaricom!“- kaže ona.

Novi pesak je posebno obradovao najmlađe, koji su vrele dane proveli praveći razne figure i oblike.

Pored deca koja žive u hraniteljskim porodicama u SOS Dečijem selu, isto igralište koristiće i deca iz okruženja, što je veoma značajno u segmentu socijalizacije i bolje integracije dece koja žive u Selu. Кroz zajedničku igru, sklapaće se nova prijateljstva i širiće se mreža socijalne podrške.

U okviru ove značajne donacije, sve porodične kuće u SOS Dečijem selu Kraljevo opremljene su prečišćivačima vazduha, što je posebno obradovalo hranitelje, koji razumeju njihov značaj za očuvanje dobrog zdravlja. Prečišćivači su doprineli osećaju veće sigurnosti svih žitelja sela, a u konteksu aktuelne epidemioliške situacije.

Važan aspekt Pepco donacije je i program edukativne i psiho-socijalne podrške dece kroz obuke, kurseve i angažovanje logopeda, psihologa, defektologa, prema individualnim potrebama dece i mladih. Deca koja imaju teškoće u obrazovnim i razvojim segmentima, kao i socio emocionalnom aspektu, kroz rad sa specijalistima podstiču razvoj, unapređuju znanja, veštine, sposobnosti i samopouzdanje, što doprinosi građenju bolje slike o sebi, socijalizaciji, savladavanju obrazovnih i drugih razvojnih i životnih zadataka. Veoma značajan segment u osamostaljivanju predstavlja sticanje dodatnih znanja i veština kroz pohađanje kurseva koji mladima omogućavaju lakše zapošljavanje, i lakši i bolji život. Naše dugogodišnje iskustvo je pokazalo da mladi koji steknu dodatne veštine, postaju sigurniji u sebe i manje uplašeni u pogledu svoje budućnosti. Zahvaljujući podršci kompanije Pepco sva deca su, u zavisnosti od individualnih potreba i početnog stanja, značajno unapredila ili započela proces poboljšanja sposobnosti i kvaliteta života. I hranitelji takođe ističu da je ova vrsta stručne podrške od velike pomoći, kako za razvoj dece, tako i za sposobnost hraniteljske porodice da adekvatno odgovori na potrebe dece.

Zahvaljujemo se kompaniju Pepco što je prepoznala SOS Dečije selo Kraljevo kao sigurno mesto za rast dece i mladih bez roditeljskog staranja i svojim gestom doprinela još boljim uslovima za njihovo odgajanje.

 

*Zbog zaštite privatnosti imena dece su promenjena