PODRŠKA KOMPANIJE NIS OSNAŽIVANJU MLADIH

U okviru projekta Youth Can“ koji sprovodimo u svom Centru Jaki mladi“, a u saradnji sa kompanijom NIS a.d. Novi Sad, od 1. aprila realizuju se radionice koje imaju za cilj edukaciju mladih u oblasti zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja.

Na zajedničkim radionicama NIS i Centra „Jaki mladi“ učestvuje do desetoro mladih koji se nalaze u sistemu alternativnog staranja, a kojima podršku pružaju mentori – članovi HR tima kompanije NIS. Mentori svoja znanja, iskustva i veštine u oblasti zapošljavanja dele sa mladima, koji na savremen i interaktivan način stiču praktična znanja od značaja za proces zaposlenja. Prva u nizu radionica bila je posvećena konkurisanju za posao, načinu na koji se piše CV, pripremi za razgovor sa potencijalnim poslodavcem i prezentovanju znanja i veština tokom intervjua. Na narednim radionicama biće reči o kreiranju motivacionog pisma, pripremi dokumentacije neophodne prilikom apliciranja za posao, ali i drugim, za mlade, važnim temama.

NIS je izrazio želju i spremnost da pomogne mladima da se što bolje pripreme za pronalaženje odgovarajućeg posla.

Zajedničke radionice kompanije NIS i Centra „Jaki mladi“ će se održavati kontinuirano u trajanju od 6 meseci.

Od srca se zahvaljujemo kompaniji NIS na podršci koju pružaju osnaživanju mladih.