Otvorena izložba “Boje života” u Obrenovcu

Izložba “Boje života”, koju su organizovala SOS Dečija sela Srbija otvorena je danas u Sportsko – kulturnom centru Obrenovac, uz prisustvo predstavnika lokalnih institucija i organizacija, ambasada, medija, lokalnog stanovništva i izbeglica koje borave u Prihvatnom centru Obrenovac. Izložba će trajati do 31. oktobra 2017. i svi zainteresovani je do tada mogu pogledati u Galeriji Sportsko – kulturnog centra Obrenovac.

Radovi prikazani na izložbi nastali su na likovnim radionicama koje su SOS Dečija sela Srbija, uz pomoć akademskog slikara Miloša Ostojića, tokom aprila 2017, organizovala za decu i mlade u Prihvatnim centrima Adaševci i Principovac, kao i na kreativnim i umetničkim radionicama u Prihvatnom centru Obrenovac.

DSC_2450

Likovne radionice, kao deo okupacionih aktivnosti koje SOS Dečija sela sprovode sa izbeglicama, u okviru programa „Solidarnost“, naišle su na veliko interesovanje i izazvale jako dobar efekat među korisnicima koji su na njima otkrili sve mogućnosti koje umetnost pruža i iskoristili priliku da univerzalnim jezikom umetnosti iskažu svoju kreativnost i podele osećanja.

DSC_2491

Izložba „Boje života“ već je prikazana u Šidu i Beogradu, gde je naišla na veliko interesovanje, a nakon Obrenovca obići će i druge lokacije u Srbiji na kojima su SOS Dečija sela angažovana na pružanju podrške izbeglicama, sa ciljem upoznavanja sa drugim kulturama i ukazivanja na potrebe izbeglica i teškoće sa kojima se one suočavaju.