Osnaživanje hranitelja i podrška deci na hraniteljstvu

Hraniteljstvo je smeštaj deteta bez adekvatnog roditeljskog staranja u porodicu koja treba da brine  o njemu i  stara se o njegovom zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju. Odnos između deteta i hranitelja u svakodnevnom životu trebalo bi da u najvećoj mogućoj meri odgovara odnosu dete—roditelj.

Teška životna iskustva dece, odvajanje od bliskih osoba i česte promene smeštaja, učinili su da veliki broj dece u hraniteljsku porodicu dođe sa brojnim problemima koji se najčešće reflektuju na ponašanje deteta.

Na osnovu svakodnevnog rada i dugogodišnjeg iskustva, nadležni u Centrima za porodični smeštaj i hranitelji su prepoznali da je za hranitelje, sa ciljem unapređenja brige o deci, potrebna obuka, koja bi im pomogla u boljem razumevanju ponašanja dece i adekvatnom načinu prepoznavanja i  reagovanja na potrebe dece.

Zbog toga smo, u junu 2013. pokrenuli program podrške hraniteljskim porodicama, uz podršku Erste banke Novi Sad i Britansko – srpskog dobrovoljnog fonda.

Sa ciljem  jačanja kapaciteta hranitelja  brigu o deci, sarađivali smo sa centrima za porodični smeštaj i usvojenje iz Zaječara, Ćuprije i Niša.

Realizacija projekta, u koju su uključeni Centar za podršku porodici “Putokaz”, SOS Dečije selo Kraljevo i “Super Bus” tim, nastavljena je i u 2016.godini, pod pokroviteljstvom Britansko – srpskog dobrovoljnog fonda, u saradnji sa centrima za porodični smeštaj i usvojenje Niš i Kragujevac.

U 2017, projekat je, uz finansijsku podršku Britansko – srpskog dobrovoljnog fonda sprovođen na teritoriji Niša. Centar za podršku porodici “Putokaz” i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Niš podržali su 40 porodica sa 62 dece, kroz obuke, radionice i treninge na na teme ranog razvoja i rešavanja problema u ponašanju dece za hranitelje, kao i na teme dečijih prava, rodne ravnopravnosti i diskriminacije za decu.

U  program osnaživanja hranitelja i podrške deci na hraniteljstvu do sada je bilo uključeno više od 250 hraniteljskih porodica i oko 300  mališana.