Okrugli sto “Pravo deteta na život u porodici” održan u Nišu

Povodom obeležavanja Svetskog dana prava deteta, naš Centar za podršku porodici “Putokaz”, organizovao je 20. novembra okrugli sto pod nazivom „Pravo deteta na život u porodici“.

Okrugli sto je okupio profesionalce iz sistema socijalne zaštite koji se bave decom i mladima bez roditeljskog staranja i nevladine organizacije. Cilj ovog događaja bio je informisanje stručne javnosti o značaju poštovanja prava dece na život u porodici, kao i značaju očuvanja porodice, koja je nezamenljiva za pravilan rast i razvoj dece.

U uvodnom delu prisutnima su se obratili: Svetlana Mančić, Porodični terapeut, Dragana Stojanović, Voditeljka slučaja iz Centra za socijalni rad Niš; Veselinka Jović, Savetnica za hraniteljstvo iz Centra za porodični smeštaj usvojenje Niš i Milica Mitrović, Menadžerka u Centru za podršku porodici „Putokaz“.

Najvažniji zaključak okruglog stola je da bi usluge u socijalnoj zaštiti trebalo da se zasnivaju na preventivnom delovanju kroz jačanje roditeljskih kompetencija. Cilj svih koji se bave detetom, koje nije u biološkoj porodici, jeste da se to dete što pre vrati u svoju porodicu, a priprema za to bi trebalo da počne od trenutka izmeštanja deteta. Za poštovanje prava deteta na život u porodici, koje je jedno od fundamentalnih dečijih prava, neophodna je međuinstitucionalna i međusektorska saradnja. Kada je reč o saradnji institucija javnog i civilnog sektora, postoji veliki pomak u u poslednjih desetak godina.