OKRUGLI STO: „PODRŠKA PORODICI – PODRŠKA DECI”

Beograd, 30.mart 2015 – Danas je u Palati Srbija u Beogradu održan okrugli sto „Podrška porodici – podrška deci/prevencija izdvajanja dece iz porodice“ koji su organizovali Mreža organizacija za decu Srbije – MODS, Fondacija SOS Dečija sela Srbija i Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE SRBIJA“ uz pokroviteljstvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i uz podršku UNICEF-a.
Okrugli stoje organizovan je sa ciljem pružanja podrške naporima da se unaprede rešenja kojim će se sprečiti razdvajanje porodica i izmeštanje dece. Namera organizatora ovog skupa bila je da se pokrene nacionalni dijalog i uključe relevantni stručnjaci, institucije i organizacije civilnog društva. (video prilog pogledajte na linku ispod)

TR4

Učesnike okruglog stola su pozdravili Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i direktor Unicefa, Mišel Sen Lo.
Ministar Vulin je ukazao na to da je porodica osnova društva i prirodna sredina za razvoj, dobrobit i zaštitu dece. U skladu sa tim, ministarstvo će sprovoditi politiku koja osigurava podršku roditeljima da ispunjavaju svoje odgovornosti prema deci i usmerena je na prevenciju izdvajanja dece iz porodice preko odgovarajuće finansijske podrške i usluga usmerenih na jačanje kapaciteta porodice.
„Svi smo saglasni da institucionani smeštaj nije odgovarajuće rešenje za decu koja ne mogu da žive u svojim biološkim porodicama, i svi visoko cenimo hraniteljstvo kao alternativu za institucionalni smeštaj. Postoji i potpuni konsenzus da je za dete najbolje da raste u svojoj porodici.Ali kako nisu sve porodice u mogućnosti da obezbede najbolju brigu za svoju decu, naša je odgovornost da im pružimo podršku da bi se sprečilo nepotrebno razdvajanje deteta od porodice i smeštaj u instituciju“, istakao je direktor UNICEF-a Mišel Sen-Lo.

TR3
Nevena Čalovska Hercog, predsednica Fondacije SOS Dečija sela Srbija je ukazala da se kao organizacija posvećena brizi i podršci ugroženoj deci i porodicama u Srbiji, svakodnevno suočava sa teškim posledicama koje, odrastanje bez porodice ili u disfunkcionalnim porodicama, ostavlja na razvoj dece i mladih, i na začarani krug transgeneracijskih problema. „Mi verujemo, naglasila je Nevena Čalovska Hercog, da svako dete treba da odrasta u porodičnimo okruženju i da je preventivni rad, blagovremena i adekvatna podrška porodicama u krizi, od presudnog značaja za prevenciju izdvajanja dece i njihov bezbedan i zdrav razvoj. Zato verujemo i pokrećemo i podržavamo svaku inicijativu za intenziviranje podrške porodici, kroz razvoj novih usluga socijalne zaštite, u lokalnoj zajednici, i doslednu primenu formalno proklamovanih prava dece i porodice, i obaveze društva da tu podršku obezbedi. Naš rad i programi se temelje na decenijskom iskustvu rada sa ugroženim porodicama širom sveta, a naša misija je da damo maksimalni doprinos implementiranju dobrih praksi i u Srbiji, u partnerstvu i multisektorskoj saradnji svih koji su zaduženi za podršku deci. “

TR5

U svom obraćanju direktor MODS-a, Saša Stefanović je podsetio da je izdvajanje iz porodice izuzetno stresno i bolno za decu i da je za njihov razvoj najbolje porodično okruženje. Svesni da postoje porodice koje se susreću sa brojnim problemima koji mogu da otežaju njihovo funkcionisanje, dužni smo da pružimo kvalitetnu, pravovremenu, intenzivnu podršku prilagođenu potrebama i specifičnoj situaciji svake porodice.

TR6

„FICE SRBIJA“ kao strukovno udruženje, koje se prevashodno bavi podrškom deci i mladima, kao i onima koji o njima brinu u okviru instutucionalne zaštite, prepoznaje značaj udružene akcije za otvaranje dijaloga na temu prevencije izmeštanja dece iz njihovih porodica u slučajevima krize i jačanje kapaciteta porodica za nošenje sa izazovima i odgovorno roditeljstvo. Zajedno sa našim partnerima očekujemo da će ishodi dijaloga na okruglom stolu dovesti do zaključaka koji za cilj imaju da doprinesu boljoj zakonskoj regulativi koja se tiče pitanja podrške porodici i roditeljstvu, podsticanju razvoja usluga intenzivne podrške porodici u praksi, kao i stvaranju mrežekompetentnih organizacija koje svojim sinhronizovanim i koordiniranim delovanjem mogu efikasno pomoći roditeljima i deci u krizi.
Zaključci sa skupa će, u formi preporuka, biti dostavljeni Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je kao pokrovitelj skupa pokazalo otvorenost za dijalog o ovoj temi i posvećenost iznalaženju boljih sistemskih rešenja za očuvanje porodice sa svim njenim vrednostima.“, izjavila je Željka Burgund, predsednica Udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE SRBIJA“.