Okrugli sto “Izazovi u radu sa decom izbeglicama”

Svaki treći izbeglica, koji je u Grčku stigao preko mora tokom 2016., je dete, a više od 51% izbeglica u svetu čine deca mlađa od 18 godina. Na svom putu kroz Evropu deca izbeglice suočena su sa razdvajanjem od porodica, eksploatcijom, otežanim pristupom osnovnim uslugama, kao što su obrazovanje i zdravstvena nega, kršenjem osnovnih ljudskih prava i brojnim drugim izazovima.

SOS Dečija sela Srbija, kao deo Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, koja od decembra tekuće godine ima status posmatrača u Međunarodnoj organizaciji za migracije, smatraju da zaštita dece izbeglica i maloletnika bez pratnje i poštovanje njihovih prava moraju biti prioritet, da moramo uraditi sve što je u našoj moći da sprečimo nepotrebno razdvajanje porodica i da je neophodno obezbediti zaštitu dece na međunarodnom nivou i njihov bezbedan prelazak iz jedne države u drugu.

Kroz saradnju sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, Centrima za socijalni rad, Komesarijatom za izbeglice i migracije Srbije, UNICEF, UNHCR, internacionalnim i nacionalnim organizacijama civilnog društva, SOS Dečija sela Srbija nastaviće da svakodnevno pomažu najugroženiju decu i porodice izbeglica, kroz prilagođavanje aktivnosti potrebama na terenu.

okrugli sto sos decija sela srbija
Povodom Međunarodnog dana migranata, SOS Dečija sela Srbija u četvrtak, 15.12.2016, sa početkom u 09.30, u hotelu “Crystal” (Internacionalnih brigada 9, Vračar), u Beogradu organizuju okrugli sto “Izazovi u radu sa decom izbeglicama”. Cilj skupa je okupljanje stručnjaka koji se bave podrškom deci na terenu, razmena njihovih iskustava i definisanje generalnih preporuka za unapređenje budućeg rada.

U uvodnom delu, kao ključni govornici, o podršci deci izbeglicama i ulozi koju su različiti akteri u Srbiji imali tokom izbegličke krize, govoriće Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Dragan Todorović, Vladimir Cucić, Komesar za izbeglice (Komeserijat za izbeglice i migracije Srbije) i prof. dr Nevena Čalovska, predsednica Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

U drugom delu skupa učesnici će, kroz rad dve tematske grupe, diskutovati na teme “Pravni okviri” i “Odgovor na potrebe dece izbeglica” i definisati svoje preporuke za unapređenje budućeg rada na terenu.

deca izbeglice

SOS Dečija sela Srbija, kroz program urgentne pomoći „Solidarnost“, od avgusta 2015. pružaju pomoć i psihosocijalnu podršku deci izbeglicama sa Bliskog Istoka i iz Afrike i njihovim porodicama. Pored direktne brige o deci i porodicama, SOS Dečija sela Srbija, na različitim lokacijama, obezbedila su Sigurna mesta za decu, Kutke za majke i bebe, porodice, IT kutke, podršku “Super autobusa” i mobilnih timova, koji distribuiraju materijalnu i nematerijalnu pomoć, podršku timova za zaštitu dece, kao i podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu.