Održani treninzi za trenere u okviru projekta “Alternativna briga i prava dece u Srbiji”

U periodu od 10. septembra do 3. oktobra, realizovali smo trening za trenere na temu dečijih prava, u okviru projekta ’’Alternativna briga i prava dece u Srbiji’’. Podeljeni u četiri grupe, 85 profesionalaca iz sistema socijalne zaštite, alternativne brige i dečijih prava, kao i kolege iz SOS Dečijih sela Makedonija i Bosna i Hercegovina, imali su priliku da steknu i osveže znanja i veštine koje će koristiti u svakodnevnom radu, ali i preneti svojim kolegama.

U narednom periodu, biće odabrano 20 trenera koji će organizovati regionalne obuke širom Srbije za još 200 stručnjaka koji rade sa decom u alternativnoj brizi.

Projekat „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“, koji sprovode SOS Dečija sela Srbija i SOS Dečija sela Hrvatska, uz finansijsku podršku Evropske unije, ima za cilj jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u sistemu socijalne zaštite sa decom bez roditeljskog staranja.

Post za EIDHR2