Održana konferencija na kojoj su predstavljeni završni rezultati dvogodišnjeg projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji”

Juče je održana konferencija za medije i kolege iz struke, na kojoj su predstavljeni završni rezultati dvogodišnjeg projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji”. Projekat je bio posvećen deci koja odrastaju u alterativnoj brizi a kroz jačanje kapaciteta profesionalaca koji se o njima neposredno staraju, a ovo su najvažniji zaključci:

Mladi koji su živeli u programima zbrinjavanja imaju slabije rezultate u pogledu obrazovanja, zaposlenja i zdravlja i suočavaju se sa većim socijalnim isključivanjem nego mladi koji su odrasli u svojoj porodici, podaci su analize koju je sprovela Međunarodna organizacija SOS Dečija sela. Uz odgovarajuće uslove za rad, stručnjaci koji rade sa decom u programima zbrinjavanja i hranitelji mogu da uspostave delotvornu promenu za decu i mlade u alternativnoj brizi i omoguće im da ostvaruju svoja prava.

Projekat „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“, koji finansira Evropska komisija, a sprovode SOS Dečija sela Srbija i SOS Dečija sela Hrvatska, uz podršku međunarodne organizacija SOS Dečija sela ima za cilj da obezbedi veći kvalitet brige o deci bez roditeljskog staranja i njihovu socijalnu inkluziju u Srbiji.

Projekat je realizovan u periodu decembar 2017. do decembra 2019. godine, sa ciljem da omogući bolju primenu prava dece koja odrastaju u nekom od alternativnih oblika brige (domovi za decu i hraniteljske porodice). Ključna komponenta projekta je podizanje kapaciteta stručnih radnika za brigu o deci i stručnih radnika iz socijalne zaštite, kroz trening za trenere i obuke koje se odnose na poštovanje i primenu prava dece koja odrastaju u alternativnoj brizi. U proteklom periodu realizovano je 16 obuka za profesionalce širom Srbije, organizovani značajni događaji za podizanje svesti o važnosti poštovanja i primene prava dece.

Kreiranje životnog aranžmana za dete bez adekvatnog roditeljskog staranja je u nadležnosti Organa starateljstva odnosno centara za socijalni rad i zajedno sa ostalim pružaocima usluga (domovima za decu, hraniteljima, prihvatilištima…) uz aktivno učešće deteta i njegove porodice porekla potrebno je sagledati sve snage i slabosti, odgovoriti na potrebe i uz poštovanje prava deteta doneti odluke u najboljem detetovom interesu. Ovi zadaci su veoma složeni i zahtevaju znanje i specijalizovane veštine profesionalaca koji su upravo bili naša ciljna grupa kako bismo im, kroz metodologiju „očima deteta“ približili položaj deteta u stanju socijalne potrebe i omogućili da podignu svoje profesionalne kompetence i bolje funkcionišu u svom svakodnevnom radu sa decom. Dvodnevni treninzi kojima je obuhvaćeno preko 700 profesionalaca koncipirani su tako da se odrasli, proživljavajući situacije vođene sertifikovanim trenerima, bolje razumeju dete i samim tim i sami bolje funkcionišu u svojoj profesionalnoj ulozi.

SOS Dečija sela Srbija su humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece – brizi o deci bez roditeljskog staranja i jačanju snaga porodica i zajednica u brizi o svojoj deci i očuvanju njihove bezbednosti kao preventivnoj meri protiv napuštanja i zanemarivanja dece.
U Srbiji su prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu, Program podrške hraniteljskim porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu i Program pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.