Održana godišnja skupština i stručni skup FICE Srbija

U sredu 22. maja, održana je godišnja skupština i stručni skup Udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici – FICE Srbija, čija je jedna od članica i naša organizacija. Događaj je održan u prostorijama SOS Dečijeg sela Kraljevo. 

Na godišnjoj skupštini bio je predstavljen zapisnik sa prethodne sednice, usvajanje izvešaja o radu, kao i finansijskog izveštaja FICE Srbija, za prethodnu godinu. Kroz predstavljanje planiranih aktivnosti, usvojen je i plan rada Udruženja i diskutovano je o budućim aktivnostima.

Stručni skup bio je prilika da ustanove i organizacije članice FICE Srbija razmene informacije o svojima ključnim aktivnostima. Na skupu su prisutnima bili predstavljeni programi i usluge naše organizacije SOS Dečija sela Srbija, sa posebnim akcentom na nove usluge koje se sprovode u Kraljevu – Program podrške za majke i bebe i Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju.

U drugom delu skupa predstavljena su iskustva i primeri dobre prakse u svetu iz oblasti srodničke brige o deci i mladima i srodničkog hraniteljstva. Prikustni na događaju, profesionalci iz oblasti socijalne zaštite i brige o deci, mladima i porodicama u riziku zaključili su da ovakvi skupovi imaju višestruki značaj – ne samo zbog prenošenja korisnih informacija iz oblasti, već i zbog razmene iskustava koje su ključne za unapređenje prakse.

O FICE Srbija

FICE Srbija osnovano je 2003. godine uz podršku regionalne mreže FICE International i FICE South East Europe. Aktivno je udruženje stručnjaka koji rade u sistemu socijalne zaštite dece, mladih i porodica. Od svog osnivanja, FICE Srbija je organizovala veliki broj događaja i edukacija za svoje članove na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Organizacija blisko sarađuje sa drugim udruženjima, organizacijama civilnog društva, ministarstvima i državnim institucijama iz sistema socijalne zaštite.

Vizija FICE Srbija je: “Bolji svet za decu, posebno onu koja odrastaju uz rizik odsustva sopstvene porodice”