ODRŽAN TREĆI NACIONALNI TRENING U OKVIRU TIP PROJEKTA

Tokom protekle sedmice održan je treći nacionalni trening u sklopu projekta „Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece“ koji realizujemo u partnerstvu sa međunarodnom organizacijom SOS Dečija sela (SOS Children’s Village International)) i još pet zemalja članica SOS-a (Holandija, Grčka, Mađarska, Bugarska i Hrvatska).

Ovaj trening namenjen je profesionalcima iz sistema socijalne zaštite koji rade sa decom i mladima koji su imali traumatska iskustva. Cilj projekta je jačanje kapaciteta zaposlenih, ustanova i organizacija kako bi u svom radu sprovodile pristup zasnovan na znanjima o traumi („trauma informed practice“-TIP). Projekat je finansiran iz programa Evropske unije „Prava, jednakost i građanstvo“ (Rights, Equality and Citizenship – REC) i SOS Dečijih sela.