Održan prvi sastanak Nacionalne upravljačke grupe

U okviru projekta “Alternativna briga i prava dece u Srbiji”, koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, juče smo u prostorijama EU info centra u Beogradu, održali prvi sastanak Nacionalne upravljačke grupe, na kome su učestvovali predstavnici državnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i predstavnici mladih. Na sastanku smo predstavili ciljeve našeg projekta i plan za buduće aktivnosti i razgovarali o potrebama na terenu.

n2

Nacionalna upravljačka grupa, koju činiti predstavnici ključnih nacionalnih aktera u oblasti socijalne zaštite i zaštite prava dece će pratiti realizaciju projektinih aktivnosti i razviti niz preporuka i plan za održivost obuka za zaposlene u sistemu socijalne zaštite. Preporuke će sadržati osnovne poruke o pravima dece na zbrinjavanju i ulozi profesionalaca za brigu o deci u obezbeđivanju poštovanja tih prava.

n4