Održali smo okrugli sto “Moje je pravo da učestvujem…”

U sklopu obeležavanja Svetskog dana prava deteta, u petak, 16.11.2018, organizovali smo okrugli sto pod nazivom „Moje je pravo da učestvujem…”, u okviru projekta „Alternativna briga i dečija prava u Srbiji”, koji sprovodimo u partnerstvu sa SOS Dečijim selima Hrvatska, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Okrugli sto je okupio profesionalce iz sistema socijalne zaštite koji se bave decom i mladima bez roditeljskog staranja, nevladine organizacije i mlade koji su izašli ili su i dalje u sistemu alternativne brige. Cilj okruglog stola bila je razmena informacija o važnosti učešća deteta/mlade osobe u sopstvenom životu kroz participaciju u donošenju odluka koje su u nadležnostima institucija sistema.

U uvodnom delu prisutnima su se obratili: Nicolas Bizel, šef sekcije Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, Vukota Vlahović, šef odseka za brigu o porodici u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Danijela Radojević, predstavnica Zaštitnika građana/Odeljenje za prava deteta, Vesna Mraković Jokanović, Nacionalna direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbvija i Ilijana Kladar – PR udruženja „Moj krug”.

Na događaju se diskutovalo o važnosti informisanja i poznavanja dečijih prava kako bi se omogućilo njihovo poštovanje i puna primena u bilo kom životnom aranžmanu koji je sistem obezbedio za dete, bilo da je u pitanju domski smeštaj ili hraniteljska porodica. Prisutnima su se obratili i mladi, koji su odrastali u alternativnom obliku brige, koje naša organizacija podržava kroz Centar “Jaki mladi”, kako bi preneli svoja razmišljanja i dali predloge za unapređenje dosadašnjeg načina rada.

Jedan od zaključaka je bio da treba raditi na podizanju kapaciteta stručnjaka koji rade u sistemu alternativne brige kako bi se osećali kompetentnije u svojoj profesionalnoj ulozi, čime se kvalitet života deteta koje živi u alternativnoj brizi automatski podiže na viši nivo. Isto tako je važno upoznavanje dece i mladih sa njihovim pravima, pre svega, ali i odgovornostima kao i omogućavanje sitemske podrške mladima koji napuštaju brigu da se kao nezavisne mlade osobe bolje integrišu u lokalnu zajednicu i ostvare svoje pune lične kapacitete.


Projekat „Alternativna briga i dečija prava u Srbiji” realizujemo u partnerstvu sa SOS Dečijim selima Hrvatska od decembra 2017. godine, uz podršku Evropske unije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Projekat traje do decembra 2019. godine, a cilj je da obuhvati 200 profesionalaca iz sistema socijalne zaštite i alternativne brige kroz različite aktivnosti usmerene na podizanje svesti o neophodnosti primene dečijih prava u svakodnevnom radu.