Fondacija SOS Dečija sela Srbija raspisuje

OGLAS ZA SOS RODITELJA

UKOLIKO ŽELITE DA:

  • se profesionalno brinete o deci bez roditeljskog staranja
  • živite sa decom u porodičnoj kući u okviru SOS Dečijeg sela Kraljevo
  • vodite računa o njihovom razvoju, uspostavite blisku vezu, pružite im potrebnu sigurost, ljubav i stabilnost u toplom porodičnom okruženju
  • nezavisno rukovodite domaćinstvom

ISPUNJAVATE SLEDEĆE USLOVE:

  • psihofiziči ste zdravi
  • državljanka ste Republike Srbije
  • završili ste srednju školu
  • ispunili ste uslove za hranitelja

Pošaljite nam pismo u kome navodite zašto biste želeli da postanete SOS roditelj. Uz pismo dostavite i svoju biografiju (CV).

Obuka za hraniteljstvo biće vam obezbeđena, a probni rad je obavezan.

 

Prijavi se