OBEZBEDIMO POMOĆ PRI ŠKOLOVANJU DECI IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA IZ SOS DEČIJIH SELA

Deci iz socijalno ugroženih porodica, podrška u obavljanju školskih obaveza je od izuzetnog značaja.

Većina porodica predstavlјa najbolјe mesto za odrastanje, rast i razvoj dece. Međutim, postoje porodice koje se suočavaju sa brojnim izazovima i teškoćama. Ukoliko su ti izazovi dodatno zakomplikovani socijalno i materijalno teškom situacijom, podrška deci i roditelјima je još potrebnija. Usled navedenih životnih okolnosti, smanjenih kapaciteta roditelja da rade sa decom, omogućavanje sopstvenog prostora za dete i vremena za lični razvoj i obrazovanje deteta, postaje prioritet.

SOS Dečija sela uspevaju da podrže i ohrabre decu da se što bolјe uklope u školsko okruženje, unaprede svoje samopoštovanje i ostvare dobra školska postignuća, kako bi se kada porastu lakše zaposlila i presekla lanac siromaštva i socijalne i ekonomske zavisnosti od okruženja.

U okviru našeg Programa jačanja porodice nudimo podršku deci u učenju (pomoć oko konkretnog školskog gradiva), konekciju sa školom i nastavnicima – upoznavanje nastavnika sa kontekstom iz kog deca dolaze i konsultovanje u vezi oblasti na kojima treba raditi sa decom. Deci pružamo podršku kroz individualni rad, aktivno slušanje i pristup prilagođavamo potrebama i kapacitetima deteta, ali i radimo sa njima na unapređivanja samopouzdanja. 

Prvi Program jačanja porodice je nastao 2013. godine u Nišu, a od tada se mreža centara širi na gradove širom Srbije, pa je do sada kroz ovaj program podržano više od 900 porodica2000 dece i 1500 roditeljaViše od 98% dece koji su uključeni u naš Program jačanja porodice ostane u svojoj porodici. 

Pokazalo se da roditelji u ugroženim porodicama često nemaju mogućnost sami da pomognu deci, a ni sredstva da plate privatne časove, te kroz ovaj program angažujemo edukatore koji rade sa decom u svim navedenim aspektima, ali i mnogim drugim. 

Na mesečnom nivou jedan edukator radi 172 sata, a podršku dobije 45 dece.  Koliko je podrška edukatora značajna govori i činjenica da 2 edukatora tokom 6 meseci pruže preko 2000 sati individualne i grupne podrške za 90 dece u našim prostorijama, ali i u porodičnim domovima ili školama koje deca pohađaju.  

Edukatori pored podrške koju pružaju deci pomažu i roditeljima unapređujući njihove veštine za podršku deci u učenju, praćenju onlajn nastave, pomažu u saradnji porodice i škole, kao i pri kupovini školskog pribora, opreme, udžbenika i svega što je neophodno da se obezbedi uslovi za školovanje dece. 

Kako bi omogućili da 90 dece dobije podršku edukatora tokom 6 meseci potrebno je sakupiti 688.589 RSD. Pomozite nam da obezbedimo neophodnu podršku za decu iz ugroženih porodica, kako bi nastavili sa školovanjem, živeli u podsticajnom okruženju i ostali u svojim porodicama. 

Našu kampanju možete podržati uplatom na platformi Donacije.rs ili uplatom na račun organizacije: