Obeležili smo 12 godina rada SOS Dečijih sela Srbija i 3 godine Centra za podršku porodici Obrenovac

SOS Dečija sela Srbija obeležila su danas 12 godina rada u Srbiji i 3 godine rada Centra za podršku porodici Obrenovac, jednog od Programa jačanja porodica koje SOS Dečija sela sprovode u Srbiji. Tim povodom organizovana je proslava jubileja u Sportsko- kulturnom centru Obrenovac. U okviru događaja predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada Centra i prikazana izložba radova koje su na radionicama održanim tokom prethodne tri godine izradili korisnici centra, kao i fotografija koje su na tim radionicama nastale.

„Zajedno rešavamo probleme koji se javljaju na teritriji naše opštine i pružamo pomoć najugroženijoj deci i porodicama“, rekao je Dragan Mladenović, član veća za socijalna pitanja u Opštini Obrenovac, izrazivši nadu da će se uspešna saradnja Centra za podršku porodici Obrenovac i Opšine Obrenovac nastaviti i u budućnosti.

02

U uvodnom delu događaja o značaju saradnje sa Centrom za podršku porodici Obrenovac govorili su i Zoran Mirosavljević, direktor Centra za socijalni rad u Obrenovcu i Milica Radosavljević, pedagoškinja Srednje tehničke škole Obrenovac, ocenivši da su rezultati koje postiže tim Centra za podršku porodici efikasni, brzo vidljivi i u skladu sa potrebama svakog deteta i porodice pojedinačno.

Program jačanja porodica u Obrenovcu pokrenut je 2014. godine kroz projekat urgentne pomoći poplavljenim područjima, kao Centar za podršku porodici, čiji su ciljevi bili pružanje pomoći porodicama da samostalno funkcionišu i nastave sa dnevnim životnim aktivnostima u hitnoj situaciji, kao i podrška kreiranju zdravog, brižnog i stabilnog okruženja za odrastanje dece. Centar za podršku porodici Obrenovac nastavio je svoj rad i nakon poplava, tako da danas program jačanja porodica u Obrenovcu funkcioniše kroz direktan rad stručnog tima sa porodicama, sa ciljem unapređenja kvaliteta života deteta u porodici, poštovanja prava deteta i podrške roditeljima u brizi o deci. Aktivnosti centra podrazumevaju psihološku, psiho-socijalnu, edukativnu i savetodavnu podršku. Članovi stručnog tima rade i na terenu, posećujući porodice u njihovim domovima.

IMG_20171114_130508