NOVA SOCIJALNA USLUGA U KRALJEVU: DA DECA RASTU U ZDRAVOJ PORODICI!

Kraljevački portal “Krug” objavio je tekst o novoj usluzi koju SOS Dečija sela Srbija nude u Kraljevu, a to je Centar za podršku porodici. Tekst prenosimo u celosti.

 

Porodice koje potrebe dece ne zadovoljavaju na adekvatan način – od zdravstvenih i higijenskih do obrazovnih i vaspitnih – od sada u Kraljevu mogu dobiti pomoć i u Centru za podršku porodici na Beranovcu. Podrška je psiho-socijalna, edukativna, savetodavna i povremeno materijalna

            U jednoj kraljevačkoj porodici roditelji petoro dece ne shvataju značaj obrazovanja, ne posvećuju dovoljno pažnje njihovom školovanju, pa ova bistra deca zaostaju u znanju i radnim navikama. Jedan samohrani tata teško se snalazi u odgajanju i školovanju troje dece. Jedna baka je starateljka unucima i nema dovoljno znanja da prepozna zdravstvene i obrazovne potrebe dece, pa time ni da ih adekvatno zadovolji. U jednoj porodici deca su zapuštena i prepuštena sama sebi…

            Mnogo ovakvih i sličnih porodičnih situacija prepoznaju vaspitačice u obdaništima, učiteljice, nastavnici, pedijatri, a pojedine porodice imaju toliko problema u funkcionisanju da su u nadležnosti Centra za socijalni rad i pojedine već u riziku da deca budu izmeštena. Svima njima od maja je u Kraljevu na usluzi Centar za podršku porodici, koji je otvorila Fondacija SOS Dečija sela Srbije i koja iste centre već godinama ima u Nišu, Zemunu i Obrenovcu.

 

O tome koju vrstu podrške pruža Centar, ko pomoć može koristiti, da li je besplatna, kako porodica može ostvariti pravo na podršku, ko može da uputi porodicu… menadžerka programa „Jačanje porodice“ Danijela Barjaktarović kaže:

– Ciljna grupa su porodice sa problemima u funkcionisanju u kojima se potrebe dece ne zadovoljavaju na adekvatan način. Neke od njih su već u riziku od izdvajanja dece iz porodice, ali radimo i preventivno da disfunkcionalne porodice uopšte ne dođu u takav rizik. Podrška koju pružamo je psihološka, savetodavna, edukativna i povremeno materijalna. Cilj je da razvijemo i osnažimo roditeljske veštine. Imamo socijalne radnike, edukatora koji pomaže deci u učenju, imamo saradnike, psihoterapeuta i logopeda. Naš usluge su besplatne. Porodice nam upućuje prvenstveno Centar za socijalni rad, ali to mogu biti i škole, predškolske ustanove, policija, lekari, mogu i same porodice da se jave. Osnovni princip je – dobrovoljnost! Pristanak porodice da želi da radi sa nama.

Osnovu kraljevačkog tima čine socijalni radnici Ivana Urdov i Nikola Spasović, koji je na čelu Centra za podršku porodici. Predstavnici institucija u kojima je prepoznato da dete nema adekvatnu negu i staranje mogu se uz pristanak porodice javiti Nikoli Spasoviću na br. 064/ 803 83 79 od 8-16h. U programu je već 9 porodica, koje su uputili Centar za socijalni rad, Centar za porodični smeštaj i usvojenje i Crveni krst.:

– Veoma smo zadovoljni radom sa ovih 9 porodica koje su za sada uključene u program. Suština je ostvariti odnos poverenja da bi nas prihvatili kao nekog ko će da im pomogne da poboljšaju, pa i ulepšaju život porodice, naročito dece. Mi nismo njihovi kontrolori, već podrška. Za početak reakcije su pozitivne, a o tome svedoče i obične životne situacije: kada se sretnemo na ulici, ne okreću glavu već se javljaju sa osmehom, a deca nam se baš obraduju – pričaju Ivana i Nikola.

Nikola Spasović i Ivana Urdov, socijalni radnici u Centru za podršku porodici

Rad sa porodicama je prvenstveno individualan u smislu da se pravi specifičan plan za svaku od njih, i rad je terenski – tamo gde porodica živi, a  sedmično se održavaju i grupne radionice i za roditelje i za decu. Individualan plan podrške je neophodan jer svaka porodica je priča za sebe.

– Sa nekima najviše moramo da radimo na zdravstvenom prosvećivanju, na higijenskim navikama, na zdravoj ishrani dece. Mnoga deca imaju potrebu za logopedom. Neki roditelji ili staratelji se ne snalaze u hodu kroz institucije, pa ni za decu ne ostvaruju prava koja bi mogli. Trećima je potrebna podrška u traženju posla – danas je i za to potrebna edukacija, jer treba znati napisati CV. Ima i slučajeva neprimerenog vaspitavanja dece i nametanja neprihvatljivih vrednosti, pa je potrebno da roditelji prođu kroz proces promene stavova, što nije lako. Nekima je potrebna pomoć psihoterapeuta. Većina dece iz porodica u krizi nema dobar uspeh u školi i zato je uz socijalne radnike edukator, koji će im pomagati u učenju, stalno zaposlen u našem Centru za podršku porodici – priča Danijela Barjaktarović.

 

Ove porodice dobijaju i materijalnu podršku u robi, ali Danijela naglašava da je to prateća pomoć i da nikako ne može biti motiv da neka porodica uđe u program, jer time motivisana neće se dugo ni zadržati.

Kada bude radio u punom kapacitetu, Centar će u programu imati čak 40 porodica. To je izuzetno povećanje nivoa ove socijalne usluge u Kraljevu, jer je do sada podršku porodicama u krizi pružao samo Centar lokalnih usluga, koji je mogao da radi sa najviše 15 porodica. U novoosnovanom Centru porodica može ostati u programu podrške do godinu i po dana, mada iskustvo iz gradova u kojima ovakvi centri duže postoje, pokazuje da se mnogi vežu i žele da što duže ostanu u programu. U ovom trenutku 4 centra u Srbiji rade sa 165 porodica, koje imaju oko 500 dece.

              Centar za podršku porodici u Kraljevu, kao i ostala tri ovakva centra u Srbiji, osnovala je Fondacija SOS Dečija sela Srbije, koja je deo međunarodne organizacije SOS Dečija sela (SOS Kinderdorf), osnovane 1949. godine, i koja radi u 135 zemalja širom sveta. SOS Kinderdorf je u Kraljevu 2004. godine osnovala SOS Dečije selo na Beranovcu. Fondacija SOS Dečija sela Srbija osim finansijske podrške osnivača ima i dobru saradnju sa brojnim donatorima.

Radmila Vesković

Izvor: Nova socijalna usluga u Kraljevu: Da deca rastu u zdravoj porodici! – KRUG