„Naučene lekcije, godinu dana kasnije“

U Kući kulture na Terazijama br. 34 fondacija SOS Dečija Sela Srbija organizovala je tribinu sa namerom razmene iskustava svih organizacija koje su učestvovale u pružanju hitne pomoći ugroženima u majskim poplavama 2014. godine.
Tribinu su otvorile prof. Dr Nevena Čalovska, predsednica fondacije SOS Dečija Sela Srbije i Tanja Marović, savetnica za programski razvoj fondacije SOS Dečija Sela Srbija.
Kao podsećanje na prirodnu katastrofu koja je zadesila Srbiju emitovan je kratak film, a zatim je sledila prezentacija Radmile Vulić Bojović, psihologa i sistemskog porodičnog psihoterapeuta, o programu za osnaživanje profesionalaca u neposrednom radu sa ugroženim stanovništvom u kriznim situacijama. U istom teorijskom bloku prof. Dr Nevena Čalovska govorila je o profesionalnom stresu, njegovim teorijskim konceptima, rezultatima istrživanja, manifestacijama, komplikacijama, posledicama i preventivnim intervencijama na nivou individue, organizacije i društvene zajednice.
Posle pauze ispred Gradskog centra za socijani rad Marija Milić predstavila je iskustva i probleme sa kojima se CSR sretao na terenu sa akcentom na teritoriju Obrenovca i Lazarevca. Marija je navela da zaposleni CSR-a zbog ranijeg rada sa izbeglicama nisu imali problem da se prilagode novonastaloj situaciji, da su stara lica bila najugroženija grupa i da je krizni momenat u delovanju CSR-a bila evakuacija stanovništva kojoj su predhodile nejasne instrukcije.

tribina2

Igor Mitrović je ispred NVO Adra predstavio program po kojem se njihova organizacija odlučila na model kompletne pomoći jednom gradu koji su kasnije nazvali „Paraćinski model“. Njihova istraživanja pokazala su da je 40% ljudi kojima je pružana podrška izjavilo da im je potrebna psihosocijalna podrška u kontinuitetu na osnovu čega je ADRA pokrenula osnivanje saveza za psihološku podršku u uslovima lične i kolektivne katastrofe.

tribina3

 

U skladu sa nadležnostima Danica Murganić predstavila je rad Crvenog krsta sa akcentom na prikupljanje i davanje informacija (4000 poziva dnevno za vreme majskih poplava), deljenju pomoći starima i deci kao najugroženijem delu stanovništva i problem u nedostatku specijalizovanih timova u okviru CK za delovanje u kriznim situacijama.
Rad organizacije UNICEF za vreme majskih poplava predstavila je Katlin Brašić prikazivanjem filmova Siguran kutak i Porodični saradnik. Katlin je skrenula pažnju na dobra iskustva pri pružanju pomoći prilagođene korisnuku (tailor made) kroz jednokratnu finansijsku pomoć. Takođe je skrenula pažnju na važnost saradnje i razmene informacije svih organizacija koje deluju na terenu pri pružanju pomoći u kriznim situacijama

tribina4

Diskusija koja je usledila dovela je do otvaranja sledećih tema:
– Saradnje svih organizacija na terenu kroz razmenu informacija i stavljanju korisnika na prvo mest
– Ulaganje u ljudske resurse kroz adekvatan odabir kadrova i obezbeđivanju adekvatne podrške timovima (supervizija, edukacija)
– Rodnoj razlici u ispoljavanju sindroma sagorevanja
– Rad na jasnim procedurama postupanja u kriznim situacijama
Svi učesnici su razmenili materijal o radu, pokazali su izuzetno interesovanje za održavanje skupova sa ciljem rada na prevenciji profesionalnog stresa.
Skupu je prijavljen Komori socijalne zašite i prisutvovalo mu je 33 učesnika.