Super autobus

“Super autobus” je pokretni edukativni centar za rad sa decom, koji obilazi opštine u Srbiji, pružajući deci iz socijalno isključenih i marginalizovanih grupa mogućnost da kroz igru, razumeju i savladaju različite poteškoće koje stoje na putu odrastanja.

Aktivnosti „Super autobusa” se realizuju kroz grupne igre, neverbalnu komunikaciju, kreativne radionice, zabavno – sportske igre i radionice na kojima se bavimo temama, kao što su nenasilna komunikacija, nenasilno rešavanje konflikta, tolerancija i emocije.

Aktivnosti koje organizuje „Super autobus“ tim održavaju se na javnim prostorima dostupnim deci – u parkovima, na trgovima, kao i u vrtićima, školama, omladinskim centrima, domovima kulture, mesnim zajednicama, domovima za decu, bolnicama i drugim ustanovama koje rade sa decom i mladima.

„Super autobus” je prvi put pokrenuo svoje točkove 2014. godine, u okviru Programa urgentne pomoći poplavljenim područjima, koji su SOS Dečija sela Srbija, realizovala na teritoriji Kraljeva, Trstenika, Obrenovca i Lazarevca, organizujući različite aktivnosti, usmerene na psiho-socijalnu podršku i integraciju dece i mladih, kroz igru, različite pedagoške, kreativne i edukativne sadržaje na poplavljenim područjima.

Edukatori „Super autobus” tima bili su angažovani i na Programu urgentne pomoći izbeglicama, „Solidarnost”, od avgusta 2015. do oktobra 2018. godine. Njihovo učešće u ovom projektu, pored organizovanja različitih kreativnih i zabavnih aktivnosti za decu i odrasle u prihvatnim centrima širom Srbije, uključivalo je i informisanje o rizicima od iskorišćavanja, trgovine ljudima i drugim rizicima kojima su izložena deca izbeglice, kao i distribuciju humanitarne pomoći.

Naše priče