Cilj projekta

Kroz ovaj projekat želimo da unapredimo primenu prakse zasnovane na znanjima o efektima traumatskog iskustva u direktnom radu sa decom i mladima u sistemu alternativnog staranja, koja su u detinjstvu bila izložena negativnim uticajima, i na taj način im pomognemo da ostvare svoj pun potencijal.

Trajanje projekta: 24 meseca (2020-2022)

 

Problem

Deca i mladi u alternativnoj brizi veoma su ranjivi zbog teških životnih iskustava kojima su bili izloženi tokom detinjstva. Podaci pokazuju da je:

 • 75% dece u alternativnoj brizi je doživelo traumu pre ulaska u sistem alternativne brige.
 • 50% ove dece je svakodnevno bilo izloženo nasilju u svojim biološkim porodicama.
 • 62% dece se nalazi u alternativnoj brizi zbog fizičkog, emocionalnog ili seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja ili usled bilo koje kombinacije ovih razloga.

Nažalost, uprkos ulaganjima u stručno osposobljavanje i obuke, mnogi profesionalci nisu adekvatno pripremljeni ni obučeni na koji način da organizuju i pružaju brigu za decu i mlade koja su doživeli traumatska iskustva.

Ovoj deci su potrebni profesionalci koji imaju znanja, veštine i iskustvo u pogledu psihosocijalne podrške i mentalnog zdravlja, kako bi kroz rad sa njima izgradili siguran odnos poverenja i kroz to ih podržali da prevaziđu svoja negativna iskustva.

 

Rešenje

Naš cilj je da profesionalcima pružimo alate i znanja potrebna za razumevanje traumatskog iskustva i potreba dece i mladih koji su ga iskusili. To ćemo postići koristeći praksu zasnovanu na znanjima o efektima traumatskog iskustva.

Glavne karakteristike takve prakse su:

 • Osvešćenost – Svi koji pružaju alternativnu brigu svesni su procesa koji utiču na decu i mlade koji su iskusili traumu.
 • Strukturne promene – Izgradnja organizacione strukture i okvira za organizovanje brige, koja uključuje razumevanje, prepoznavanje i reagovanje na efekte traume.
 • Sigurnost – Obezbeđivanje fizičke, psihološke i emocionalne sigurnosti za decu i pružaoce brige.
 • Osnaživanje – Pružanje brige je postavljeno na način koji pomaže deci da povrate osećaj kontrole i osnažuje ih da budu aktivni u procesu oporavka.

 

Ciljna grupa

Projekat je namenjen profesionalcima koji rade sa decom i mladima bez roditeljskog staranja u Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj i Srbiji. U Grčkoj, Srbiji i Belgiji projektne aktivnosti biće od koristi i profesionalcima koji rade sa decom migrantima i izbeglicama bez pratnje.

Takođe, želimo da poboljšamo kvalitet brige u širem smislu. Da bi se to postiglo, važno je uključivanje profesionalaca iz različitih sektora koji će međusobno deliti praktično iskustvo i na taj način uspostaviti bolje razumevanje između različitih službi.

Ključne projektne aktivnosti

Kroz projekat ćemo razvijati i implementirati:

 1. Program e-učenja koji ima za cilj da obuhvati oko 1.000 profesionalaca iz socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog i pravosudnog sistema i osposobi ih da bolje razumeju i identifikuju negativna iskustva iz detinjstva i njihov uticaj na razvoj dece.
 2. Obuke koje bi obuhvatile 400 do 500 stručnjaka uključenih u brigu o deci u zemljama učesnicama u projektu, a koji će kroz to unaprediti veštine i praksu u radu sa decom koja su doživela traumatska iskustva.
 3. Radionice o organizacionom razvoju, kako bi se uspostavila primena prakse zasnovane na znanjima o efektima traume, u 18 odabranih ustanova / organizacija koje pružaju alternativnu brigu za oko 1.000 dece bez roditeljskog staranja, u cilju održive sistemske promene u tim organizacijama.
 4. Preporuke za podsticanje državnih organa za podršku i primenu prakse zasnovane na znanjima o efektima traume na nacionalnom nivou. Usvajanje ovih preporuka može uticati na dobrobit 40.000 dece koja žive u alternativnom zbrinjavanju u zemljama učesnicama na projektu.

 

Projektni partneri

 • Međunarodna organizacija SOS Dečija sela (SOS Children’s Village International)
 • Šest nacionalnih organizacija SOS Dečijih sela – SOS Belgija, SOS Bugarska, SOS Hrvatska, SOS Grčka, SOS Mađarska i SOS Srbija
 • CELCIS (Centre for Excellence for Children’s Care and Protection of the University of Strathclyde), Centar pri Univerzitetu Stratklajd u Škotskoj

 

Finansiranje

Projekat je finansiran iz programa Evropske unije „Prava, jednakost i građanstvo“ (Rights, Equality and Citizenship – REC) i SOS Dečijih sela.

 

Korisni linkovi

https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices
https://www.celcis.org/

 

Vesti

Naše priče