Životne okolnosti najranjivijih društvenih grupa dodatno su ugrožene usled posledica aktuelne pandemije izazvane virusom Covid-19. Mnogi odrasli i deca se osećaju zabrinuto i uznemireno.
Psihosocijalna podrška i savetovanje postali su prioritet.

Organizacija SOS Dečija sela Srbija, zajedno sa partnerom na projektu SOS Dečija sela Italija, razvila je informativne i edukativne materijale namenjene porodicama i deci korisne za prevazilaženje svakodnevnih teškoća sa kojima se sureću, a posledica su aktuelne epidemiološke situacije.

Posebni odeljci:

Porodična edukacija – vodič za decu i roditelje
Linija za podršku – video materijali
Informacije – priručnici i kontakti

Korisni linkovi:

https://www.sositalia.it/cosa-facciamo/temi/risposta-all-emergenza/emergenza-coronavirus?utm_source=web&utm_medium=sito&utm_campaign=covid19&utm_content=hp-txt

Naše priče