Program urgentne pomoći Obrenovac

 

“Humanitana pomoć žrtvama poplava u Srbiji”,,Sigurni svet za decu” je projekat koji je Fondacija SOS Dečija sela Srbija realizovala zajedno sa Medjunarodnom organizacijom SOS Dečijih sela i Norveškom ambasadom.

logo fondacije negativ 2014     int.logo     Norway Embassy

Cilj projekta: smanjenje efekata nesreće na decu i njihove porodice u poplavljenim područjima Srbije i uticaj na brži oporavak i razvoj.

Rad u projektu je funkcionisao kroz 3 komponente: rad Sigurnog mesta za decu, Super autobus i rad Centra za podršku porodici. Kroz ove tri komponente rada nastojali smo da: pomognemo porodici da samostalno funkcioniše i nastavi sa dnevnim životnim aktivnostima u hitnoj situaciji i podržimo zdravo, brižno i stabilno okruženje za odrastanje dece kroz uključivanje dece u različite aktivnosti kako Sigurnog mesta za decu tako i usluga koje postoje u lokalnoj zajednici.

Sigurno mesto za decu/sigurni kutak je predstavljalo bezbedno, sigurno i stimulišuće okruženje za decu i mlade ljude, u kojem se vreme provodi kroz različite edukativne i psihosocijalne aktivnosti sa našim edukatorima. Nastojali smo da kroz rad Sigurnog mesta za decu pružimo mesto za učenje, vreme za igru, zabavne i rekreativne aktivnosti I podršku roditeljima u odgajanju svoje dece.

Sigurna mesta za decu bila su otvorena u Obrenovcu: u Hotelu Sava Tent, na ulasku u Obrenovac i u Lazarevcu- u Osnovnoj školi ,,Sveti Sava“ u Velikim Crljenima.

Druga komponenta projekta je Superautobus, šareni mini kombi, kojim je mobilni tim edukatora obilazio decu iz poplavljenih područja, organizujući različite pedagoške, kreativne i edukativne sadržaje. Pored opština pogođenih poplavama, Superautobus je nastavio da obilazi i druge opštine u Srbiji, pružajući deci iz socijalno isključenih i marginalizovanih grupa mogućnost da kroz igru, razumeju i savladaju različite poteškoće koje stoje na putu odrastanja.

Treći element programa u Obrenovcu, Centar za podršku deci i porodici, čije je funkcionisanje nastavljeno i po završetku Programa humanitarne pomoći žrtvama poplava, se bavi unapređenjem kvaliteta života deteta u porodici, poštovanjem prava deteta i podrškom roditeljima u brizi o svojoj deci. Naše aktivnosti izvode saradnici koji direktno saradjuju sa porodicom i pomažu članovima porodice da se osnaže u daljoj samostalnoj brizi o deci.

Podrškom jačamo postojeće snage porodice, unapredjujemo mrežu podrške za porodicu u lokalnoj sredini i podstičemo zajednicu da odgovori na potrebe ugrožene dece i porodice.

Aktivnosti centra za podršku porodica su:
– Psihološka podrška članovim porodice kroz savetodavni psihološki rad
– Grupe samopodrške za roditelje (psiho-socijalna podrška)
– Edukativni susreti na kojima učimo kako da izgradimo/poboljšamo roditeljske veštine, zdravlje, ekonomsku situaciju u porodici kroz usmeravanje i jačanje postojećih kapaciteta
– Osnažujemo decu i porodice da učestvuju u ostvarivanju i zaštiti pripadajućih prava
– Koordiniramo, povezujemo sa postojećim uslugama u lokalnoj zajednici
– Edukativna podrška za decu, individualna i grupna podrška u savladavanju školskog gradiva

Centri za podršku porodici se nalaze: u Obrenovcu u centru grada ulica Vojvode Mišića br. 190 i u Lazarevcu u Osnovnoj školi “Sveti Sava”.