Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Program urgentne pomoći “Solidarnost”

Ovaj program pokrenut je u avgustu 2015. godine, sa ciljem pružanja pomoći (prehrambenih i neprehrambenih artikala, odeće i obuće sredstava za higijenu, lekova, pelena i dr) i psiho-socijalne podrške deci i porodicama izbeglicama sa Bliskog Istoka, na njihovom putu kroz Srbiju. Pored direktne brige o njima, naša organizacija je obezbedila i:

Kutak za majku i bebe

Kutak za majku i bebe je prostor u okviru prihvatnih centara za izbeglice, namenjen deci i majkama sa decom, u kojima majke imaju mogućnost da u sigurnom i čistom okruženju dobiju stručnu podršku o ishrani beba, značaju dojenja, ranom razvoju deteta, savete o zdravlju i higijeni, ali i da se odmore i opuste.

Sigurna mesta za decu

Sigurna mesta za decu su prostori u okviru prihvatnih centara za izbeglice, namenjeni deci predškolskog i školskog uzrasta i roditeljima sa decom. U njima deca imaju mogućnost da se igraju u sigurnom i čistom okruženju, da razvijaju svoje potencijale, da se edukuju, otkrivaju svoje talente, ispoljavaju kreativnost i provode slobodno vreme uz aktivno uključivanje roditelja u rad sa decom. Deca okružena pažnjom edukatora imaju postor u kome ponovo mogu da budu deca u svetu igre, zabave i znanja.

Kutak za mlade

Kutak za mlade je namenjen starijim adolescentima uzrasta od 13 do 18 godina i mladima od 19 do 30 godina, koji su često zapostavljeni i za koje nedostaju sadržaji unutar prihvatnih centara. Kroz realizaciju kreativnih, edukativnih, psiholoških, zabavnih i sportsko – rekreativnih aktivnosti na otvorenom, radimo na osnaživanju mladih, podsticanju socijalnih veština, informisanju, pružanju praktičnih znanja, kroz grupni i individualni rad. Takođe, pomažemo mlade i starije adolescente da prepoznaju, prihvate, iskažu i imenuju emocije i osećanja, razumeju promene koje se dešavaju u njima i oko njih, učimo ih nenasilnoj komunikaciji i nenasilnom rešavanju problema, razvoju osećaja odgovornosti.

Posebno radimo na osnaživanju devojaka, kroz aktivnosti koje su usmerene i prilagođene za njih, poštujući kulture iz koje dolaze.

ICT kutak

Pristup informacijama, kao i komunikacija sa članovima porodice od kojih su razdvojeni, od izuzetnog su značaja za izbeglice. Zbog toga smo na ključnim lokacijama otvorili ICT kutke, u kojima je obezbeđen pristup internetu. Na tom mestu, uz podšku stručnih edukatora, korisnici mogu dobiti znanja iz osnova kompjuterske pismenosti, eLearning-a, stranih jezika i dr. Za decu organizujemo radionice na kojima se trudimo da kroz različite online programe i igrice oni usvoje nova znanja - učimo brojeve, osnovne matematičke operacije, jezik, boje, itd.

Realizujemo i radionice o cyber bullying-u, opasnostima na internetu, zaštiti podataka i pravilnoj upotrebi profila na društvenim mrežama.

Dodatno se trudimo da u aktivnosti ICT kutka uključimo žene i devojke, zbog čega one imaju poseban termin u toku dana samo za njih

Neformalne edukativne aktivnosti i podrska formalnom obrazovanju i okupacione aktivnosti

U radu dajemo podršku deci koja pohađaju školu kroz rad na domaćim zadacima i dodatnim časovima, a sprovodimo i aktivnosti na pripremi dece predškolskog uzrasta za školu. Pored toga, realizujemo i radionice u kojima deca uče svoj maternji jezik (Arapski ili Farsi). Ove radionice, uz našu podršku, realizuju izbeglice koje su po zanimanju učitelji.
Sa decom starijeg uzrasta koja ne pohađaju školu, organizujemo neformalno obrazovanje iz srpskog i engleskog jezika, građanskog vaspitanja, geografije i biologije kako bi imali kontinuitet u učenju i dopunili znanje.

Takođe, uz pomoć eksternih saradnika organizujemo okupacione aktivnosti u nekim centrima - stolarske radionice, radionice šivenja, slikanja, sportske aktivnosti, informatičke radionice itd., sa ciljem pomoći izbeglicama da kvalitetno ispune vreme u centru, ali i da dobiju veštine koje im mogu koristiti u daljem životu.

Podršku timova za zaštitu dece

U svom radu, Tim za zaštitu dece fokusiran je  na identifikaciju ranjivih kategorija dece, praćenje njihovog stanja i odgovaranje na njihove potrebe, kao i na upućivanje na nadležne Centre za socijalni rad, medicinske organizacije i druge nevladine organizacije zadužene za brigu o deci.

Podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama

SOS Dečija sela Srbija, u skladu sa svojim mogućnostima, pružaju podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, jačajući njihove kapacitete za odgovor na izbegličku krizu kroz investranje u objekte, ljudske resurse i neophodnu opremu. Tako smo:

  • Prihvatnom centru za maloletnike u Domu za decu sa posebnim potrebama “Kolevka” u Subotici donirali pomoć u hrani, vodi, odeći, obući, sredstvima za higijenu i drugim neophodnim sredstvima
  • Finansirali izgradnju zaštitnog tunela na železničkoj stanici u Šidu,
  • Donirali automobil Centru za socijalni rad u Preševu i Bujanovcu
  • Obezbedili treninge za zaposlene u partnerskim organizacijama, lokalnim institucijama i centrima za socijalni rad,
  • Obezbedili izgradnju igrališta za decu u Prihvatnom centru Adaševci,
  • Pomogli rekonstrukciju sportske sale u OŠ“Sremski front” u Šidu,
  • Obezbedili donaciju u IT i sportskoj opremi i kancelarijskom materijalu za osam škola u Srbiji koje pohađaju deca izbeglice
  • Donirali novogodišnje paketiće za decu u svim prihvatnim centrima u kojima radimo
  • Obezbedili saradnike za pratnju dece u školu

 

Trenutno, SOS Dečija sela Srbija sprovode aktivnosti za izbeglice i pružaju im pomoć i podršku kroz kontinuirano prisustvo u 4 prihvatna centra.

 

 

 

Naše priče