Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Program „Polu-samostalnog života“

Naš pristup brige o deci je dugoročan i podrazumeva kontinuirano pružanje podrške sve do njihovog osamostaljivanja. Deca o kojoj mi brinemo žive u SOS porodici sve dok ne postignu individualnu spremnost da mogu preći u SOS Zajednicu mladih, koja predstavlja drugu fazu dugoročne brige. U SOS Zajednici mladih, koja se nalazi nekoliko kilometara od SOS Dečijeg sela u Kraljevu, mladi nastavljaju svoj život, sve dok ne završe školovanje ili se ne osposobe za neko od odabranih zanimanja. O njihovom životu, zdravlju i učenju brinu stručni edukatori.

I nakon što napuste SOS Zajednicu mladih, a po završetku srednje škole, SOS Dečija sela mladima koji studiraju pruža podršku kroz Program Polu-samostalnog života. Program uključuje savetodavnu i finansijsku podršku u zapošljavanju.

 


 

Pored toga, u toku 2017. godine, za 12 mladih ljudi, od kojih su troje bili iz SOS Dečijeg sela a 9 korisnici Centra za socijalni rad Kraljevo, organizovana je devetomesečna obuka „Podrška zapošljavanju mladih“. Oni su bili u prilici da na edukativnim i psihološkim radionicama, nauče kako da napišu radnu biografiju i motivaciono pismo, kako da se ponašaju na razgovoru za posao i kako da funkcionišu u radnom okruženju. Takođe, u saradnji sa različitim poslodavcima, organizovane su i radne prakse u različitim kompanijama, organizacijama i institucijama.

Naše priče