Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Program „Jaki mladi – socijalna inkluzija i ekonomska održivost mladih u riziku“

Imajući u vidu izuzetno veliku stopu nezaposlenosti u Srbiji i izazove sa kojima se mladi iz ranjivih grupa susreću u pronalaženju posla i osamostaljivanju, SOS Dečija sela Srbija započela su sveobuhvatni program njihovog ekonomskog osnaživanja. U saradnji sa Fondacijom „Herman Gmajner“ i lokalnim partnerima (NALED, Gradski centar za socijalni rad Beograd, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Republički zavod za socijalnu zaštitu i dr.) i podršku Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, započeli smo projekat “Jaki mladi“.

U okviru ovog projekta otvoren je Karijerni centar “Jaki mladi” u Bulevaru kralja Aleksandra 251 u Beogradu. Osnovna uloga ovog Centra je podrška u povećanju zapošljivosti mladih od 16 do 30 godina sa teritorije grada Beograda, koji su su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja ili su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela. Usluge Centra jedinstvene su u tome što su usmerene, ne samo na zapošljavanje, već i na individualno psiho-socijalno savetovanje i osnaživanje radi zadržavanja zaposlenja, što je neophodno zbog nedostatka životnih veština i samopouzdanja, koji karakterišu ovu ciljnu grupu.
U skladu sa individualnim razvojnim planom, koji izrađuju mladi sa svojim savetnikom, mladima su na raspolaganju:

  • obuke stručnog osposobljavanja za povećanje zapošljivosti,
  • kursevi stranih jezika,
  • kurs računara,
  • obuka za vožnju za B kategoriju,
  • praksa ili obuka kod poslodavca,
  • računarska učionica (9 računara, štampač i skener)
  • prostor za mlade (za njihovo okupljanje druženje, kreativne radionice i sl.)

Mladi koji su zainteresovani za preduzetništvo pohađaju obuku za započinjanje sopstvenog posla, nakon koje mogu dobiti od Centra bespovratna sredstva za započinjanje sopstvenog posla i kupovinu opreme, kao i podršku u realizaciji rada.

Od 2016. godine do sada, preko 300 mladih osoba koristilo je usluge ovog Centra.

 


 

Naše priče

Saznajte više kako možete da pomognete deci bez roditeljskog staranja
Koje boje je srce tvoje?