Program „Jaki mladi – socijalna inkluzija i ekonomska održivost mladih u riziku“

Imajući u vidu izuzetno veliku stopu nezaposlenosti u Srbiji i izazove sa kojima se mladi iz ranjivih grupa susreću u pronalaženju posla i osamostaljivanju, SOS Dečija sela Srbija započela su sveobuhvatni program njihovog ekonomskog osnaživanja. U saradnji sa Fondacijom „Herman Gmajner“ i lokalnim partnerima (NALED, Gradski centar za socijalni rad Beograd, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Republički zavod za socijalnu zaštitu i dr.) i podršku Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, započeli smo projekat “Jaki mladi“.

U okviru ovog projekta otvoren je Karijerni centar “Jaki mladi” u Bulevaru kralja Aleksandra 251 u Beogradu. Osnovna uloga ovog Centra je podrška u povećanju zapošljivosti mladih od 16 do 30 godina sa teritorije grada Beograda, koji su su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja ili su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela. Usluge Centra jedinstvene su u tome što su usmerene, ne samo na zapošljavanje, već i na individualno psiho-socijalno savetovanje i osnaživanje radi zadržavanja zaposlenja, što je neophodno zbog nedostatka životnih veština i samopouzdanja, koji karakterišu ovu ciljnu grupu.
U skladu sa individualnim razvojnim planom, koji izrađuju mladi sa svojim savetnikom, mladima su na raspolaganju:

  • obuke stručnog osposobljavanja za povećanje zapošljivosti,
  • kursevi stranih jezika,
  • kurs računara,
  • obuka za vožnju za B kategoriju,
  • praksa ili obuka kod poslodavca,
  • računarska učionica (9 računara, štampač i skener)
  • prostor za mlade (za njihovo okupljanje druženje, kreativne radionice i sl.)

Mladi koji su zainteresovani za preduzetništvo pohađaju obuku za započinjanje sopstvenog posla, nakon koje mogu dobiti od Centra bespovratna sredstva za započinjanje sopstvenog posla i kupovinu opreme, kao i podršku u realizaciji rada.

Od 2016. godine do sada, preko 300 mladih osoba koristilo je usluge ovog Centra.

 


 

Naše priče