Program jačanja porodica u Nišu, Obrenovcu, Zemunu i Novom Beogradu

Nekada porodice, koje su u teškoj situaciji ili krizi, ne mogu na adekvatan način da brinu o svojoj deci. U takvim situacijama može se desiti da deca budu izdvojena iz porodice. Kako bismo sprečili da do ovoga dođe, naša organizacija je 2013. godine pokrenula program “Jačanje porodica”.

Kroz ovaj program, mi pružamo edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku porodicama u riziku. Mi radimo sa roditeljima na jačanju njihovih kapaciteta za brigu o deci i poboljšanju kvaliteta njihovog života. Trenutno, ovim programom pomažemo porodice na 4 lokacije, i to u:

Obrenovcu

Program je pokrenut 2014. godine, kroz projekat urgentne pomoći poplavljenim područjima. Cilj je bio pružanje podrške porodicama kako bi nastavile sa normalnim životom i kreiranje zdravog okruženja za odrastanje dece. Danas ovaj program funkcioniše kroz direktan rad stručnog tima sa porodicama u riziku. Više o našem radu.

Naši parneri na ovom projektu su:

 • Gradska opština Obrenovac
 • Tehnička škola Obrenovac
 • Osnovna škola Grabovac
 • Osnovna škola Ljubomir Aćimović
 • Osnovna škola Prva Obrenovačka
 • CSR Obrenovac
 • SKC Obrenovac
 • Škola za obrazovanje odraslih
 • MUP Obrenovac
 • Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti “Prim. Dr Branko Gačić”
 • NVO Osmeh na dar
 • Udruženje Hranitelja Obrenovac
 • NVO Grig
 • OŠ „J. J. Zmaj“
Nišu

Centar za podršku porodici “Putokaz” je počeo sa radom krajem 2013. godine, u okviru projekta prekogranične saradnje sa SOS Dečijim selima Bugarska. Po okončanju projekta, centar je nastavio da pruža podršku porodicama u riziku kroz: individualno i grupno psiho-socijalno savetovanje, školu za roditelje, klub za mlade, podršku u obrazovanju, posete porodicama u njihovim domovima i dr. Pored toga, saradnici iz ovog Centra su radili i na osnaživanju izbegličkih porodica u prihvatnim centrima na jugu Srbije. Više o našem radu.

Naši parneri i saradnici na ovom projektu su:

 • Centar za socijalni rad “Sveti Sava”
 • Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 • Dom za decu bez roditeljskog staranja “Duško Radović”
 • Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu Niš
 • Zavod za vaspitanje omladine
 • Grad Niš
 • Školska uprava Niš
 • Škola za obrazovanje odraslih
 • Škola za osnovno i srednje obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
 • Lutkarsko pozorište
 • Narodni muzej
 • Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 • Institut za javno zdravlje
 • Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja
 • Sigurna kuća
Novom Beogradu i Zemunu

Projekat “Osnaživanje mladih romskih porodica” pokrenut je sa ciljem da se podstakne socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva kod Roma, koji žive na teritoriji Zemuna i Novog Beograda. Projekat podržava Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, a sprovode ADRA Srbija i SOS Dečija sela Srbija u saradnji sa ADRA Nemačka, Osnovnom školom “Branko Pešić” i Centrom za proizvodnju znanja i veština.

SOS Dečija sela rade na osnaživanju porodica, sa ciljem da sprečimo izdvajanje dece iz porodica i obezbedimo im bolju budućnost. Saradnici za porodice sa njima rade na povećanju roditeljskih kompetencija, motivisanju dece i roditelja za uključivanje dece u školski sistem, kao i na drugim problemima sa kojima se porodice susreću.

Naši parneri na ovom projektu su:

 • ADRA Srbija
 • Adra Nemačka
 • Osnovna škola “Branko Pešić”
 • Centar za proizvodnju znanja i veština
 • Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke
 • Gradski centar za socijalni rad, Odeljenje Palilula
 • Gradski centar za socijalni rad, Odeljenje Zemun
 • Gradski centar za socijalni rad, Odeljenje Novi Beograd
 • NVO Praxis
 • NVO CIM

UNICEF publikacija – Jacanje porodica iz osetljivih grupa (SOS Dečija sela Srbija, primer dobre prakse)

 


 

 

Naše priče