Osnaživanje hranitelja i podrška deci na hraniteljstvu

Ovaj program je započeo u junu 2013. godine, uz podršku Erste banke Novi Sad i Britansko – srpskog dobrovoljnog fonda. U okviru ovog programa, pokušali smo da damo svoj doprinos u sferi jačanja kompetentnosti za brigu o deci u alternativnim oblicima brige.

3

Do sada smo sarađivali sa centrima za porodični smeštaj i usvojenje iz Zaječara, Ćuprije i Niša.

Na osnovu svakodnevnog rada i dugogodišnjeg iskustva, nadležni u Centrima za porodični smeštaj i hranitelji su prepoznali da je za hranitelje/roditelje, sa ciljem unapređenja brige o deci, potrebna obuka koja bi se odnosila na sticanje dodatnih znanja i veština iz određenih oblasti, a koja bi im pomogla u boljem razumevanju ponašanja dece, te i adekvatnom načinu prepoznavanja i  reagovanja u odnosu na određena ponašanja dece. Kao rezultat toga, osmišljen je zajednički projekat sa istim ciljem, sticanje dodatnih znanja i veština usmereno na osnaživanje hranitelja kako bi na adekvatan način prepoznali i adekvatno reagovali u odnosu na potrebe dece.

Projekat je namenjen:

  • Hraniteljima koji se bave klasičnim hraniteljstvom
  • Deci smeštenoj u hraniteljskim porodicama

Opšti cilj projekta

Solidarnost i podrška kroz znanje i druženje,  razvoj i unapređenje kompetencija (znanja, veština i stavova) hranitelja za vaspitavanje dece o kojoj brinu i postizanje željenih promena u ponašanju dece. Tokom svog rada Centri za porodični smeštaj su se najviše susretali sa teškoćama hranitelja da pronađu pravi način kako da se iznesu sa ponašanjem dece. Teška životna iskustva dece, odvajanje od bliskih osoba i česte promene smeštaja, učinili su da veliki broj dece u hraniteljsku porodicu dođe sa brojnim problemima koji se najčešće reflektuju na ponašanje deteta. Osnovna vrednost programa/projekta je učenje hranitelja da razumeju šta je ponašanje, kako se ono oblikuje, vezu između osećanja, iskustava i ponašanja kao i ulogu hranitelja u oblikovanju ponašanja.

Hranitelji dobijaju podršku svojih savetnika iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje, koji im organizuju edukativne radionice, ali ovaj projekat je prilika za sticanje dodatnih znanja, dobijanje  dodatne podrške,  jačanju ličnih snaga kroz razmenu iskustava u sličnim ali ipak različitim oblicima brige o deci, kao i prevencija sindroma izgaranja.

Pored obuke koja je bila organizovana u SOS Dečijem selu a koju su realizovali stručnjaci u skladu sa temom obuke, hranitelji su bili gosti u našim porodicama. U okviru ove posete bile su planirane i projektne aktivnosti koje su fokusirane na sprečavanje sindroma izgaranja tj. antistres i relaksaciju hranitelja i organizovane ekološke radionice na kojima  su hranitelji imali priliku da nauče na koji način od prirodnih materijala mogu da naprave različite predmete i takve veštine primene i u radu sa decom.

U  projekat osnaživanja hranitelja i podrške deci na hraniteljstvu do sada je bila uključena 121 hraniteljska porodica i oko 130  mališana. Planirano je da se projekat nastavi  u 2016. godini, uz uključivanje 80 hraniteljskih porodica i 130 dece iz Niša, istočne i Južne Srbije.