Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Naši programi

Jačamo porodice u riziku od izdvajanja dece od porodica

Obezbeđujemo deci bez roditeljskog staranja dom pun ljubavi

Pružamo podršku deci u urgentnim situacijama

Jačamo kapacitete profesionalaca, hranitelja i lokalnih zajednica koji se bave brigom o deci

Poslednje vesti