Naše aktivnosti u okviru Programa urgentne pomoći izbeglicama sa Bliskog istoka “Solidarnost”