Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Naša misija

Mi stvaramo porodice za decu u nevolji, pomažemo im da izgrade svoju budućnost i doprinosimo razvoju zajednica u kojima žive.

Naša vizija

Svako dete ima porodicu

Porodica je srce društva. U porodici dete je zaštićeno i uživa u osećaju pripadnosti. Tu dete uči životne vrednosti, deli obaveze i stvara trajne veze. Porodična amosfera daje detetu čvrst temelj na kome će graditi svoj život.

Svako dete raste uz ljubav

Uz ljubav i pažnju zarastaju emocionalne rane i stvara se poverenje. Deca se uče da veruju i da se uzdaju u sebe i druge. S takvim samopouzdanjem svako dete može otkriti i ostvariti svoje potencijale.

Svako dete raste uz poštovanje

Glas svakog deteta se čuje i uzima ozbiljno. Deca učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njihov život i uče se da preuzmu vodeću ulogu u svom razvoju. Dete raste sa poštovanjem i dostojanstvom kao cenjeni član svoje porodice i društva.

Svako dete raste u atmosferi sigurnosti

Deca su zaštićena od zloupotrebe, zanemarivanja i iskorišćavanja i na sigurnom su u toku prirodnih katastrofa i rata. Deca imaju smeštaj, hranu, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje – osnovne uslove za zdrav razvoj.

Naše vrednosti

HRABROST

Mi preduzimamo akcije.

Pomažemo deci koja nemaju nikome drugom da se obrate. Sa osetljivim i poverljivim pristupom odlučni smo da pitamo, učimo i preduzimamo akcije za decu širom sveta.

POSVEĆENOST

Mi održavamo obećanja.

Posvećeni smo pomaganju generacijama dece da imaju bolji život.

POVERENJE

Mi verujemo u decu o kojoj brinemo, i njihove potencijale. Mi verujemo jedni u druge.

Verujemo u mogućnosti i potencijale dece o kojoj brinemo, ali i u potencijale naših zaposlenih. Mi gradimo atmosferu punu poverenja, u kojoj jedni druge podržavamo i poštujemo. To nam omogućava da deci obezbedimo siguran ambijent za odrastanje.

ODGOVORNOST

Mi smo pouzdani partneri.

Od 1949. godine i osnivanja Međunarodne organizacije SOS Dečija sela izgradili smo temelj poverenja sa donatorima, vladama, i drugim partnerima koji nas podržavaju u našoj misiji. Naša najveća odgovornost je garantovanje dobrobiti dece osiguravajući visoke standarde nege.

Poslednje vesti