Najugroženije porodice iz Niša, dobile pakete pomoći

Materijalno najugroženije porodice iz Niša, kojima pomažemo u okviru programa Jačanje porodica, dobile su pakete sa osnovnim namirnicama, sredstvima za higijenu i pelenama za bebe i odrasle. Paketi su napravljeni na osnovu najvažnijih potreba u odnosu na situaciju u kojoj se trenutno nalaze. Podeljeno je 30 paketa. Radi njihove bezbednosti i zdravlja, sve pakete su isporučili u njihovim domovima saradnici iz našeg Centra za podršku porodici “Putokaz”.