MOŽEMO LI UPRAVLJATI PROBLEMIMA?

Kombinovanjem različitih metoda, moguće je rešiti psihološke probleme poput stresa, straha, osećaja bespomoćnosti, ali i praktične probleme kao što su sukobi u porodici, problemi sa egzistencijomi slično. Na tom putu, ipak, važno je imati pomoć i podršku stručnih lica.

 

Pandemija koronavirusa već više od godinu dana predstavlja svakodnevnicu gotovo svih ljudi na planeti. Izloženost lošim vestima, gubicima članova porodice i prijatelja, i konstantni strahu od bolesti neminovno utiču na mentalno zdravlje i funkcionisanje ljudi. Iako situacija nikoga ne ostavlja ravnodušnim, poseban uticaj ima na one koji žive u teškim uslovima i sa narušenim emocionalnim blagostanjem.

Odgovarajuća psihološka podrška samo je jedan od koraka na putu premošćavanja problema sa kojima se suočavamo. Na žalost, intervencije ovog tipa nisu uvek lako dostupne onima kojima su potrebne, niti onda kada je to najpotrebnije.

U želji da pružimo najbolju moguću podršku deci, mladima i porodicama o kojima brinemo, i doprinesemo poboljšanju kvaliteta njihovog života uključili smo se u program obuke „Problem Managment PM+“, kreiran od strane Svetske zdravstvene organizacije. Obukama su prisustvovale kolege iz programskog odeljenja, Centara za podršku porodici i „YEEP“. Ova edukacija realizovana je u okviru projekta „Zaštita mentalnog zdravlja i psihosocijalnog blagostanja odraslih i dece povodom Covid-19 krize u Italiji i Srbiji“, a treninge su održali treneri sertifikovani od strane Svetske zdravstvene organizacije, Franecsa Letizia i Francesca Cardamone. Ovaj trening omogućava unapređenje veština profesionalaca za rad sa korisnicima, pre svega sa aspekta mentalnog zdravlja i psihosocijalne dobrobiti, a temelji se na psihološkim intervencijama niskog intenziteta i elementima kognitivno bihejvioralne terapije (KBT).

Intervencija PM+ korisna je za veliki broj emocionalnih problema i osmišljena tako da može pomoći ljudima koji se suočavaju sa depresijom, anksioznošću, stresom i sl. Rad sa klijentom podrazumeva struktuirane sesije u okviru kojih se radi na osnaživanju i jačanju veština za upravljanje stresom, problemima, aktivaciju i povezivanje sa širom socijalnom sredinom. Sa klijentom se može raditi i u trenutku kada je u kriznoj situaciji, što uz činjenicu da se može raditi i uživo i online predstavlja poseban benefit.

Kolege koje su prošle program obuke već rade po ovoj metodi i imaju prve rezultate. Delimo sa vama crtež jednog od korisnika Centra za podršku porodici „Putokaz“ iz Niša. Radeći na temi jačanja socijalne podrške on je slikovito prikazao kako vidi i prepoznaje podršku u svom okruženju.