Mladi koji su odrastali bez roditeljskog staranja ili u porodicama u riziku, dobili pakete pomoći

Naši mladi, koji su su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja ili su uključeni u naše programe podrške porodicama u riziku, a kojima pomažemo u okviru programa “Jaki mladi” da se osnaže, steknu praktične i životne veštine i ekonomski se osamostale, dobili su pakete sa osnovnim životnim namirnicama i higijenom. Svim mladima koji žive u udaljenim delovima grada, pakete je isporučio naš kolega Marko Glišić, savetnik u Centru ‘”Jaki mladi’”.