MEĐUNARODNI DAN MLADIH

Da li vam nešto znači datum 12. avgust?  🙂

Tog dana se obeležava Međunarodni dan mladih!

Upravo ovakvi datumi prilika su da se u javnosti čuje glas mladih, da se pokrene inicijativa, a posebno naših mladih koji tokom odrastanja u sistemu alternativne brige često nisu bili u prilici da iznose svoje mišljenje ili da učestvuju u donošenju važnih odluka. Imajući to na umu trudimo se da ih osnažimo i podržimo, kao i da na različite načine omogućimo da budu vidljiviji, da postanu ravnopravni članovi društva.

Verujemo da sigurne i snažne veze sa odraslima koji brinu o deci i mladima u okviru naše organizacije, mogu promeniti njihov pogled, životno iskustvo i pomoći im da prevaziđu probleme koji su ih zadesili. Nudeći kvalitetne usluge za razvoj mladih, osiguravamo da imaju podršku u samoostvarenju, a krajnji ishod jesu samostalni i uspešni mladi ljudi koji će doprineti razvoju zajednice. Da bismo to postigli ne možemo se osloniti samo na profesionalno iskustvo, već svakodnevno gradimo i jačamo partnerstvo s mladima, pitamo ih, omogućavamo im da učestvuju i budu aktivni u donošenju odluka.

Jedan od naših ciljeva jeste unapređenje položaja mladih koji se pripremaju za napuštanje ili su izašli iz sistema socijalne zaštite. Pored toga što pružamo direktnu brigu deci i mladima u okviru SOS Dečijeg sela u Kraljevu, radimo i sa mladima koji su izašli iz Sistema socijalne zaštite kroz YEEP projekat, kao i projekat “Mladi mogu” (YouthCan) koji za cilj imaju socijalnu inkluziju i ekonomsko osnaživanje mladih iz ove grupacije. Programi jačanja porodica u Zemunu, Obrenovcu i Nišu takođe su deo naših aktivnosti kroz koje podržavamo najugroženije porodice, decu i mlade.

U okviru ovih programa pružamo psihosocijalnu podršku, karijerno vođenje i savetovanje mladih, povezivanje sa poslodavcima, edukaciju na različite teme koje su im značajne u procesu osamostaljivanja, kao i materijalnu pomoć. Znamo da ne možemo sami i dragocena nam je saradnja koju imamo sa ustanovama i institucijama iz sistema socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva. Zato se trudimo da kroz svoj rad podržimo i njihove kapacitete, i na taj način dodatno ojačamo mrežu podrške za naše mlade.

SOS Dečija sela Srbija do sada smo su podržali više od 162 dece i mladih u okviru SOS Dečijeg sela u Kraljevu i preko 350 mladih u okviru Karijernog centra “Jaki mladi” u Beogradu. Kroz Programe jačanja porodice pomogli smo preko 593 porodice i 1364 dece.

“Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari” (Franc Kafka). Mladi sa kojima radimo najčešće nisu imali mnogo prilike da vide lepotu života usled teških iskustava koja su ih zadesila, ali zato smo mi tu da im pomognemo da prebrode nedaće, da ojačaju i da se osnaženi izbore za sebe i svoju budućnost.