Međunarodna organizacija SOS Dečija sela dobila status posmatrača u IOM-u

Međunarodna organizacija SOS Dečija sela dobila je status posmatrača u Međunarodnoj organizaciji za migracije, na sastanku Saveta UN, održanom u ponedeljak, 05.12.2016.

„Moramo stati uz decu izbeglice i uradii sve što je u našoj moći da odbranimo njihova prava“, rekao je ovom prilikom Ričard Plančer, predstavnik Međunarodne organizacije SOS Dečija sela.

Ciljevi SOS Dečijih sela u skladu su sa principima i potrebama iznetim u Ustavu Međunarodne organizacije za migracije. Naša organizacija prepoznata je kao relevantna kada je u pitanju odgovor na potrebe izbeglica i reagovanje u kriznim situacijama. Međunarpodna organizacija SOS Dečija sela ima i konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu UN.

medjunarodna organizacija za migracije

Stav naše organizacije je da sva deca imaju pravo da budu tretirana kao deca, bez obzira na izbeglički ili mograntski status koji imaju njihovi roditelji. Smatramo da svi akteri izbegličke krize treba zajedničkim snagama da rade na tome da dečija prava budu dostupna i poštovana za svu decu izbeglice.

U zvaničnom dopisu, koji je Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, potpisala, sa još 77 drugih organizacija, kao ključne tačke, na kojima je fokus naše saradnje sa drugim akterima izbegličke krize, istaknuti su sledeći prioriiteti:

-Svako dete ima pravo na pristup kvalitetnoj negi.
-Moramo uraditi sve da sprečimo nepotrebno razdvajanje porodica.
-Potrebno je obezbediti zaštitu dece na međunarodnom nivou i njihov bezbedan prelazak iz jedne države u drugu.
-Hapšenje i pritvaranje dece izbeglica nikada nije u najboljem interesu deteta.
-Deca izbeglice treba da budu identifikovana i registrovana. Osim toga, potrebno je osigurati praćenje ove dece uz pomoć kvalitetnih baza podataka.
-Potrebno je obezbediti učešće dece i mladih u donošenju odluka koje se odnose na izbeglice i migracije.

deca izbeglice
Međunarodna organizacija za migracije postoji od 1951. i ima preko 160 država članica. Statusom posmatrača, Međunarodna organizacija SOS Dečija sela dobila je priliku da utiče na politike koje se odnose na izbeglice i da svoj doprinos za efikasan odgovor na izbegličku krizu.