Ljubav, mir i poštovanje

Ovo je priča o Jeleni i njenoj deci Ivanu, Luki, Marku, Nini, Ivi i Urošu. Jelena je samohrana majka. Nakon razvoda braka nastavila je da samostalno brine o svojoj porodici. Nezaposlena je, ali se svim snagama trudi da deci obezbedi srećno detinjstvo. Veliku podršku u tome pruža joj njen otac.

Jelena je dugo živela u braku koji je bio obeležen čestim svađama, konfliknim situacijama koje su završavale fizičkim nasiljem, nerazumevanjem i nedostatkom podrške supruga. Nepovoljna porodična atmosfera negativno se odražavala na razvoj dece koja su patila zbog nedostatka pažnje i ljubavi roditelja, zapostavljene higijene, neredovne ishrane, ali i loših stambenih uslova. Jelena, svesna posledica loših porodičnih odnosa i uslova života u kojima ona i njena deca odrastaju i žive odlučuje da napusti supruga i sa decom započne drugačiji, mirniji život. Na tom putu, podršku su joj pružali prijatelji, komšije, najbliža rodbina, ali i Centar “Putokaz”.

Porodica je u Centar „Putokaz“ došla po preporuci Centra za socijalni rad. Podršku saradnika članovi porodice su rado prihvatili, a posebno Jelena koja je imala veliku želju da svojoj deci dokaže da je majka koja više neće da dozvoli da oodrastaju u nezdravoj sredini.


Kroz individualne i grupne aktivnosti Jelena je jačala svoje lične snage i roditeljske kapacitete. Otvoreno je govorila o svom životu, braku, problemima sa kojima se suočava u svakodnevnom vaspitanju dece i odnosima sa svojim roditeljima. Individualne sesije učile su je o sebi, snagama koje poseduje i karakteru koji je u kriznim situacijama dovodio do impulsivnih reakcija i pogrešnih odluka. Grupne aktivnosti pomogle su joj da svoje postupke sagleda na drugačiji način, da konstruktivnije rešava problematične situacije i odnose, posebno porodične. Postala je strpljivija, naučila je da ne reaguje na „prvu loptu“. Prevazišla je strah da će njena deca odrastati u nekoj drugoj porodici i vratila je poverenje u saradnike Centra za socijalni rad. Redovno je dovodila decu da učestvuju u različitim aktivnostima koje su se realizovale u Centru, na nekim aktivnostima učestvovali su svi zajedno. Osmesi na njihovim licima i osećaj prihvaćenosti i podrške Jelena je često isticala kao motiv koji joj daje snagu za dalju borbu.

Ovo je priča o hrabroj majci i njenoj deci koja odolevaju svim teškoćama savremenog sveta i nastoje da u svojoj porodici sačuvaju ljubav, mir i poštovanje.