KVALITETNO KORIŠĆENJE SLOBODNOG VREMENA

Svi smo čuli za termin „slobodno vreme“ i svaki čovek primenjuje „slobodno vreme“ u svom životu. Postavlјa se pitanje da li se ispravno razume slobodno vreme i da li se uviđa njegov značaj u vaspitanju dece?

Slobodno vreme se može definisati kao vreme koje nam preostaje kada završimo sa svojim radnim, školskim, porodičnim i društvenim obavezama i kada njime možemo raspolagati kako želimo i organizovati se kako nam najviše odgovara.

Za dete je slobodno vreme period u toku dana  u kojem se prepliću brojni i raznovrsni sadržaji, kako pozitivni tako i negativni, organizovani i spontatni. Zbog toga je od izuzetnog značaja da slobodno vreme deteta bude isupnjeno kvalitetnim sadržajima. Ko u tome može pomoći? Naravno roditelјi, ali i učitelјi i nastavnici. Svi oni mogu pružiti dodatne podsticaje i usmerenja da se slobodno vreme koristi na pravi način.

Kada se dete vrati iz škole, najčešće bude umorno i nije u stanju da sa punim kapacitetom završi domaći zadatak ili da krene sa učenjem neke lekcije koju će imati na testu. Važno je da se dete odmori kada dođe iz škole. Greška koju deca prave je kada se to vreme odmora pretovri u dokolicu i dosadu. Deca najčešće svoje slobodno vreme provode igrajući igrice na kompjuteru ili telefonu, što može biti štetno, jer se tada isklјučuju iz realnog sveta, nemaju kontakt sa drugim lјudima, a školske obaveze bivaju zapostavlјene.

Savremena tehnološka dostignuća u vidu kompjutera, pametnih telefona, interneta i društvenih mreža su pomogla u povezivanju lјudi i dostupnosti infomracija, što svakako ima svojih ogromnih prednosti, ali ako ova tehnološka dostignuća čovek koristi za dokolicu ili „da mu prođe vreme“ , onda se može javiti problem. Slobodno vreme treba da bude sadržajno i organizovano, a ne prepušteno i neorganizovano, bez ikakvog smisla. Za decu školskog uzrasta je važno da svoje slobodno vreme provode sa vršnjacima, da se druže i igraju, kako bi se socijalizovali.

Kako pomoći detetu da organizuje svoje slobodno vreme na ispravan način?

Prvo treba razumeti da su deca okrenuta više igri i zabavi, nego školi i školskim obavezama. To je razumlјivo jer je period detinjstva takav, lep i bezbrižan.  Druga stvar koju treba imati u vidu je odnos prema školskim obavezama. Deca u ranom detinjstvu treba na ispravan način da shvate važnost škole i obrazovanja, a veliku ulogu u tome imaju roditelјi koji treba da im budu najveća podrška i motivacija. Roditelјi često greše kada organizuju deci slobodno vreme tako što im nameću dodatne obaveze u vidu škole jezika, sporta, plesa…To su poželјne aktivnosti, ali važno je da dete ima interesovanje za njih i da mu ne predstavlјaju opterećenje. Ako dete voli neki sport i želi da trenira, naravno da treba uklјučiti tu aktivnost u njegovo slobodno vreme, jer će mu to predstavlјati zadovolјstvo, a ne dodatnu obavezu koju ne voli i nema interesovanja.

Kada deca razviju svest o značaju obrazovanja i odgovornosti, onda će i svoje slobodno vreme znati da organizuju kvalitetno i sadržajno. Kako doći do ovoga? Odgovor je na dohvat ruke. Samo ispravnim vaspitanjem. Uloga roditelјa je u tome značajna i oni mogu pomoći detetu da svoje slobodno vreme kvalitetno organizuje. U porodici dete usvaja jezik, stiče prve obrasce ponašanja, radne navike…zato roditelјi predstavlјaju primer detetu kako se ispravno treba ponašati, samim tim i organizovati svoje slobodno vreme.

Deca treba da nauče da samostalno naprave dnevni raspored aktivnosti, uklјučujući igru, razonodu i školske obaveze. Taj raspored treba poštovati i gledati da se sve aktivnosti završe. Ako se nešto i preskoči, to ne predstavlјa problem, jer je u ovome važna volјa deteta da se pridržava plana koje je samo postavilo. Cilј plana je da se završi sa školskim obavezama, ali isto tako i da se ne zapostavi igra i zabava, za koje smo rekli da su sastavni deo detinjstva. Ako se detetu pomogne da nauči da organizuje svoje slobodno vreme, onda će steći i odgovornost prema svojim obavezama.

Ako se slobodno vreme pravilno razume, onda se može kvalitetno koristiti. Veliki je potencijal slobodnog vremena i ne treba ostati neiskorišćen.

Dimitrije Stanković

Edukator u Centru za podršku porodici Niš (lokacija Gadžin Han)