KROZ PROGRAME JAČANJA PORODICA DO KVALITETNIJEG RODITELJSTVA

Programi jačanja porodica usmereni su na preventivni rad sa socijalno i ekonomski ugroženim porodicama, kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodice, povećao kvalitet života i poštovanje dečijih prava u onim porodicama koje su prepoznate kao rizične.

Na teritoriji opštine Obrenovac i grada Niša ovaj projekat uspešno sprovodimo od 2014. godine, tačnije već šest godina. Nakon pozitivnog iskustva i prateći potrebe korisnika u opštinama Novi Beograd, Zemun i Palilula, od 2015. godine, ovaj program uspešno se  sprovodi kroz partnerstvo Nemačke saradnje, NVO ADRA, SOS Dečija sela, SPZV i OŠ “Branko Pešić”.

Saradnici porodica kroz komponentu “Jačanja porodica” rade na jačanju kapaciteta roditelja, a sve u cilju sprečavanja izmeštanja dece iz bioloških porodica. Deo roditelja sa kojima radimo i sami su odrastali u teškim životnim okolnostima bez dobrog roditeljskog modela, adekvatne brige i pažnje, pa se neretko dešava da sami ne prepoznaju osnovne potrebe svoje dece.

Prilikom kućnih poseta porodicama, naši saradnici im kroz razgovor pružaju savetodavnu podršku, radeći na temama kao što su: rani razvoj dece, specifičnosti adolescentnog perioda, rešavanje konflikata među članovima porodice, osnaživanje u potrazi za zaposlenjem, upućivanje na druge usluge.

U našim prostorijama organizujemo podršku edukatorke koja deci pruža podršku u učenju kroz direktnu pomoć u savladavanju gradiva, strukturisanju slobodnog vremena i vremena za učenje, savetodavni rad sa adolescentima vezan za probleme u školi, sa vršnjacima ili drugim članovima porodice.

Kako bi pružili kvalitetnu podršku porodicama jako nam je važna saradnja sa lokalnim institucijama. Kroz materijalnu podršku možemo da pomognemo roditeljima da obezbede osnovne potrebe (hranu, lekove, higijenske proizvode…), ali naš glavni cilj jeste da ih osnažimo da prepoznaju razvojne potrebe dece i kako da ih zadovolje, ali i da ih naučimo dobrim modelima vaspitanja, ukažemo na važnost obrazovanja dece tako da kada izađu iz projekta mogu da vode život oslanjajući se na svoje snage.