KONSTRUKTIVNI KONFLIKTI

Ljudi često izjednačuju konflikt i svađu. Iz tog razloga mnogi i izbegavaju da iznesu svoje neslaganje kako ne bi došlo do svađe. A zapravo, svađa je samo jedan od načina rešavanja konflikata i to nefunkcionalan način. Konflikt podrazumeva dve suprotstavljene želje dveju osoba, pri čemu svaka strana (osoba) smatra da je moguće samo jednu želju realizovati, tj. „ako bude kako ti želiš moja želja neće biti ostvarena“ i obrnuto.

Postoji pet načina rešavanja konflikata i svaki od njih je nekada dobro rešenje, a ni jedan način ne treba da bude jedini stil rešavanja sukoba. Načini rešavanja konflikata su:

 1. Dominacija – koje karakteriše nametljivo ponašanje bazirano na ličnim interesima i na štetu želja drugih. Pored borbe za sopstvene ciljeve takmičenje može značiti i ustajanje za zaštitu svojih prava, odbranu ideala u koje verujete ili jednostavno pokušaj da se pobedi. Ishod konfliktne situacije se u ovom slučaju opisuje kao “pobeda-poraz.”
 2. Povlađivanje – predstavlja nenametljivo ponašanje koje zanemaruje lične interese radi zadovoljavanja interesa drugih. Podrazumeva prilagođavanje tački gledišta druge strane, obraćanje pažnje na tuđe želje, a negiranje ili umanjivanje značaja sopstvenih. Ishod je u ovom slučaju “poraz-pobeda”, jer druga strana ostvaruje svoj cilj.
 3. Izbegavanje – predstavlja odlazak, povlačenje iz konfliktne situacije zarad sopstvene dobrobiti. Ishod se u ovoj situaciji opisuje kao “poraz-poraz”, jer nijedna ni druga strana ne ostvaruju svoj cilj.
 4. Kompromis – podrazumeva “podelu interesa,” potragu za “neutralnim terenom,” a rešenje delimično zadovoljava interese obe strane.
 5. Saradnja – se ogleda u kooperativnom ponašanju koje naglašava saradnju sa drugom stranom kako bi se zadovoljili i lični i interesi druge strane. Podrazumeva zajednički rad na istraživanju nesuglasica, stvaranje alternativa i traženje rešenja koja zajednički zadovoljavaju potrebe obe strane. Ishod konfliktne situacije u ovom slučaju jeste “pobeda-pobeda”.

Dakle, ako želite da izbegnete mučne svađe u koje možda često ulazite, valjalo bi da izbegnete sledeće tri stvari:

 1. Ne postavljate pitanje ko je prvi počeo – to očigledno može samo da nervira, i svakako nije najbitnije na svetu. Najbitnije je da konflikt postoji, a utvrđivanjem ko je prvi počeo, nećete ga rešiti.
 2. Ne vičite – šta time postižete? Naravno da postižete pražnjenje energije i tenzije koja vas preplavljuju. Ali, šta konstruktivno postižete? Ponekad možete zaplašiti vašeg sagovornika i ispasti “pobednik”, ali da li je to rešenje konflikta? Gore je opisano da imperatora ima malo, a vi se verovano nalazite u odnosu koji je implicitno baziran na jednakosti. Vikanje samo sputava vašu sreću.
 3. Ne budite pasivno-agresivni – ako želite da durenjem postignete cilj, možda i postignete, ali kratkoročni. Pravo rešenje konflikta se ne postiže ni otvorenom, ni pasivnom agresijom.

Kada se nađete u neposrednom konfliktu sa vašim bližnjim, poželjno je da se postavite na sledeći način. Ukoliko je konflikt već verbalizovan i u toku, ukoliko je dobrim delom već postao svađa, a vi saučesnik, usvojite sledeće načine ponašanja:

 1. Obraćajte pažnju na sadržaj poruke, ali i na formu – sadržaj poruke vam najbolje govori šta osoba misli, dok forma može odati kako se oseća. Intonacija, izraz lica ponekad govore više nego same reči.
 2. Slušajte i odgovarajte – pustite sagovornika da ispriča svoju priču i saslušajte ga pažljivo. Dajte mu do znanja da ste ga čuli i odgovorite iskrenim stavom na njegovu poruku.
 3. Budite autentični – igranje različitih igara može da donese pobedu u bici, ali ne i u ratu. Igranje igara ne rešava konflikt, već ga produbljuje. Zato, budite to što jeste. Ne plašite se da kažete šta mislite i osećate. Jedino tako možete razmotriti problem.
 4. Predlažite rešenja – iako mislite da ste promislili sve alternative i da možda znate koje je najbolje rešenje vašeg problema, možda se druga strana ne slaže sa vama. Predlažite rešenja i zajedno diskutujte o njima. Sa druge strane, pokušajte da se suzdržite od zahteva da i vaš sagovornik bude pun inovativnih rešenja. Jednostavno recite šta mislite da je ispravno i pokušajte da diskutujete o tome.
 5. Ukoliko se nađete u konfliktu sa jako teškim sagovornikom koji se koristi “zabranjenim” stilovima komunikacije u konfliktu, optužuje vas, biva pasivno-agresivan ili viče, nemojte na sebe uzimati zadatak da ga prevaspitavate. Time možete samo pojačati tenziju. Umesto toga, ne odustajte od vaših principa dobre komunikacije. Ostanite staloženi i držite se osnovne priče. Fokusirajte se na osnovni problem i ne dozvolite da vas sporedni ometu.