Konferencija povodom Svetskog dana porodice

Juče je u Novom Sadu obeležen Svetski dan porodice konferencijom pod nazivom: “Potencijali i iskustva porodičnog smeštaja u podršci biološkoj porodici i prevenciji deinstitucionalizacije“. Konferencija je bila međunarodnog karaktera, prisutni su bili profesionalci iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine a preporuke sa konferencije biće upućene ključnim donosiocima odluka za unapređenje sistema socijalne zaštite, naročito u delu brige o deci sa poteškoćama u razvoju.

Konferenciju su svojom sinergijom zajednički organizovali: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, UNICEF, Novosadska mreža za decu NS MEDE i SOS Dečija sela Srbija.

Photo Credits: ©UNICEF Srbija/Vaš