Konferencija “Podrška deci i porodicama u izbegličkoj krizi”

U Srbiji trenutno boravi oko 4600 izbeglica, procena je UNHCR-a. Skoro plovinu ovog broja čine deca, koja su najugroženija kategorija izbeglica. Kao organizacija posvećena brizi o deci i porodicama, SOS Dečija sela Srbija podseća da zaštita dece izbeglica i maloletnika bez pratnje i poštovanje njihovih prava treba da budu prioritet, kao i da moramo uraditi sve što je u našoj moći da obezbedimo adekvatnu brigu i zaštitu, za ovu, izrazito ranjivu grupu.

Povodom Svetskog dana dečijih prava, SOS Dečija sela Srbija, u sredu, 22. novembra, sa početkom u 10 časova, u hotelu “Crystal” u Beogradu organizuju konferenciju na temu “Podrška deci i porodicama u izbegličkoj krizi”, sa ciljem razmene iskustava stručnjaka koji se bave podrškom deci i porodicama na terenu i definisanja generalnih preporuka za unapređenje budućeg rada.

Konferenciju će otvoriti Zoran Đorđević, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vladimir Cucić, Komesar za izbeglice i migracije, Michel Saint Lot, direktor misije Unicefa u Srbiji i prof. dr Nevena Čalovska, predsednica UO Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

januar, adasevci
U drugom delu skupa učesnici – predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalni pitanja, Komeserijata za izbeglice i migracije, centara za socijalni rada, nevladinih organizacija i državnih institucija, će učestvovati u dve tematske grupe, na teme “Podrška porodicama u izbegličkoj krizi” i “Podška deci bez pratnje” i definisati svoje preporuke za unapređenje budućeg rada na terenu.

SOS Dečija sela Srbija pomoć i podršku izbeglicama pružaju od avgusta 2015. godine, kroz Program urgentne pomoći “Solidarnost”, koji je pokrenut uz podršku Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, UNICEF Srbija i drugih donatora.

"Izazovi izbegličke krize - naučene lekcije"

Pored direktne brige o deci i porodicama, SOS Dečija sela obezbedila su: Sigurna mesta za decu, Kutak za majke i bebe, Porodični kutak , Kutak za mlade, IT Kutak, podršku “Super autobusa” i timova za zaštitu dece, podršku formalnom i neformalnom obrazovanju dece izbeglica, materijalnu i nematerijalnu pomoć i psiho-socijalnu podršku za korisnike, podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu.

Trenutno SOS Dečija sela Srbija sprovode aktivnosti za izbeglice u 12 od 18 prihvatnih centara širom Srbije.