Konferencija “Izazovi izbegličke krize – naučene lekcije”

Povodom Međunarodnog dana izbeglica koji se obeležava 20. juna, SOS Dečija sela Srbija organizuju konferenciju „Izazovi izbegličke krize – naučene lekcije“, u cilju razmene iskustava sa terena i definisanja generalnih preporuka za unapređenje budućeg rada u sličnom kontekstu.
Konferencija će se održati 17. juna 2016, u hotelu “M”, u Beogradu (Bulevar oslobođenja 56a), u periodu od 9 do 14 časova.
Očekujemo oko 60 učesnika – predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Komeserijata za izbeglice, UNHCR-a, UNICEF-a, istitucija i organizacija uključenih u pružanje podrške izbeglicama i migrantima u Srbiji, donatorskih organizacija i kompanija.
Ključni govornici na konferenciji biće:
Prof. dr Nevena Čalovska, predsednica Fondacije SOS Dečija sela Srbija
dr Nenad Ivanišević, Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
Vladimir Cucić, Komesar za izbeglice, Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije
Hans Fridrih Šoder, šef Predstavnštva Visokog komesarijata za izbeglice UN u Srbiji
Milenko Nikić, Savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Katlin Brašić, rukovodilac programa dečije zaštite u UNICEF-u
Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečija sela Srbija

Konferencija je zamišljena kao interaktivna diskusija u koju bi bili uključeni svi učesnici, u cilju sumiranja rezultata, do kojih se došlo udruženim delovanjem državnog i civilnog sektora za vreme izbegličke krize, ali i promišljanja potencijalnih rešenja koja bi se mogla primeniti u budućnosti. Rezultati zajedničkog rada biće prezentirani nadležnim institucijama i javnosti.
Ključne teme/paneli o kojima ćemo razgovarati su:
1. Deca u izbegličkoj krizi: rizici i odgovori na povećanu ranjivost
2. Saradnja na terenu, umražavanje i koordinacija
3. Pravna regulativa- sistem za azil i zakon
4. Samoorganizovanje građana i podrška donatorske zajednice

Rad je konferencije je zamišljen tako da nakon uvodnog dela, učesnici budu podeljeni u 4 panela – 4 grupe, gde će svaka grupa diskutovati o navedenim temama i pokušati da dođe do zajdničkih zaključaka. Diskusiju vode moderatori, a predviđeno vreme trajanja je 20 minuta po temi. Po završetku diskusije, moderatori će prezentovati zajednički donesene zaključke i preporuke svim učesnicima konferencije.
Zaključci konferencije će biti prezentovani i institucijama, medijima i javnosti.